தமிழ்

1 Samuel 26:8 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:8
அப்பொழுது அபிசாய் தாவீதைப் பார்த்து: இன்று தேவன் உம்முடைய கையில் ஒப்புக்கொடுத்தார்; இப்போதும் நான் அவனை ஈட்டியினால் இரண்டு குத்தாகக் குத்தாமல், ஒரே குத்தாக நிலத்தில் உருவக் குத்தட்டுமா என்றான்.

1 Samuel 26:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said Abishai to David, God hath delivered thine enemy into thine hand this day: now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time.

American Standard Version (ASV)

Then said Abishai to David, God hath delivered up thine enemy into thy hand this day: now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear to the earth at one stroke, and I will not smite him the second time.

Bible in Basic English (BBE)

Then Abishai said to David, God has given up your hater into your hands today; now let me give him one blow through to the earth with his spear, and there will be no need to give him a second.

Darby English Bible (DBY)

And Abishai said to David, God has delivered thine enemy into thy hand this day; and now let me smite him, I pray thee, with the spear, even to the ground once, and I will not do it the second time.

Webster’s Bible (WBT)

Then said Abishai to David, God hath delivered thy enemy into thy hand this day; now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear, even to the earth at once, and I will not smite him the second time.

World English Bible (WEB)

Then said Abishai to David, God has delivered up your enemy into your hand this day: now therefore please let me strike him with the spear to the earth at one stroke, and I will not strike him the second time.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Abishai saith unto David, `God hath shut up to-day thine enemy into thy hand; and, now, let me smite him, I pray thee, with a spear, even into the earth at once — and I do repeat `it’ to him.’

1 சாமுவேல் 26:8 in English

appoluthu Apisaay Thaaveethaip Paarththu: Intu Thaevan Ummutaiya Kaiyil Oppukkoduththaar; Ippothum Naan Avanai Eettiyinaal Iranndu Kuththaakak Kuththaamal, Orae Kuththaaka Nilaththil Uruvak Kuththattumaa Entan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26