தமிழ்

2 Corinthians 10:10 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:10
அவனுடைய நிருபங்கள் பாரயோசனையும் பலமுமுள்ளவைகள்; சரீரத்தின் தோற்றமோ பலவீனமும், வசனம் அற்பமுமாயிருக்கிறதென்கிறார்களே.

2 Corinthians 10:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

For his letters, say they, are weighty and powerful; but his bodily presence is weak, and his speech contemptible.

American Standard Version (ASV)

For, His letters, they say, are weighty and strong; but his bodily presence is weak, and his speech of no account.

Bible in Basic English (BBE)

For his letters, they say, have weight and are strong; but in body he is feeble, and his way of talking has little force.

Darby English Bible (DBY)

because his letters, he says, [are] weighty and strong, but his presence in the body weak, and his speech naught.

World English Bible (WEB)

For, “His letters,” they say, “are weighty and strong, but his bodily presence is weak, and his speech is despised.”

Young’s Literal Translation (YLT)

`because the letters indeed — saith one — `are’ weighty and strong, and the bodily presence weak, and the speech despicable.’

2 கொரிந்தியர் 10:10 in English

avanutaiya Nirupangal Paarayosanaiyum Palamumullavaikal; Sareeraththin Thottamo Palaveenamum, Vasanam Arpamumaayirukkirathenkiraarkalae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10