தமிழ்

2 Corinthians 10:12 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:12
ஆகிலும் தங்களைத்தாங்களே மெச்சிக்கொள்ளுகிற சிலருக்கு நாங்கள் எங்களைச் சரியாக்கவும் ஒப்பிடவும் துணியமாட்டோம்; தங்களைக்கொண்டு தங்களை அளந்துகொண்டு, தங்களுக்கே தங்களை ஒப்பிட்டுக்கொள்ளுகிற அவர்கள் புத்திமான்களல்ல.

2 Corinthians 10:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves: but they measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise.

American Standard Version (ASV)

For we are not bold to number or compare ourselves with certain of them that commend themselves: but they themselves, measuring themselves by themselves, and comparing themselves with themselves, are without understanding.

Bible in Basic English (BBE)

For we will not make comparison of ourselves with some of those who say good things about themselves: but these, measuring themselves by themselves, and making comparison of themselves with themselves, are not wise.

Darby English Bible (DBY)

For we dare not class ourselves or compare ourselves with some who commend themselves; but these, measuring themselves by themselves, and comparing themselves with themselves, are not intelligent.

World English Bible (WEB)

For we are not bold to number or compare ourselves with some of those who commend themselves. But they themselves, measuring themselves by themselves, and comparing themselves with themselves, are without understanding.

Young’s Literal Translation (YLT)

For we do not make bold to rank or to compare ourselves with certain of those commending themselves, but they, among themselves measuring themselves, and comparing themselves with themselves, are not wise,

2 கொரிந்தியர் 10:12 in English

aakilum Thangalaiththaangalae Mechchikkollukira Silarukku Naangal Engalaich Sariyaakkavum Oppidavum Thunniyamaattaோm; Thangalaikkonndu Thangalai Alanthukonndu, Thangalukkae Thangalai Oppittukkollukira Avarkal Puththimaankalalla.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10