தமிழ்

2 Corinthians 7:9 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:9
இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறேன்; நீங்கள் துக்கப்பட்டதற்காக அல்ல, மனந்திரும்புகிறதற்கேதுவாகத் துக்கப்பட்டதற்காகவே சந்தோஷப்படுகிறேன்; நீங்கள் ஒன்றிலும் எங்களால் நஷ்டப்படாதபடிக்கு, தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்தீர்களே.

2 Corinthians 7:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance: for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing.

American Standard Version (ASV)

I now rejoice, not that ye were made sorry, but that ye were made sorry unto repentance; for ye were made sorry after a godly sort, that ye might suffer loss by us in nothing.

Bible in Basic English (BBE)

Now I am glad, not that you had sorrow, but that your sorrow was the cause of a change of heart; for yours was a holy sorrow so that you might undergo no loss by us in anything.

Darby English Bible (DBY)

Now I rejoice, not that ye have been grieved, but that ye have been grieved to repentance; for ye have been grieved according to God, that in nothing ye might be injured by us.

World English Bible (WEB)

I now rejoice, not that you were made sorry, but that you were made sorry to repentance. For you were made sorry in a godly way, that you might suffer loss by us in nothing.

Young’s Literal Translation (YLT)

I now do rejoice, not that ye were made sorry, but that ye were made sorry to reformation, for ye were made sorry toward God, that in nothing ye might receive damage from us;

2 கொரிந்தியர் 7:9 in English

ippoluthu Santhoshappadukiraen; Neengal Thukkappattatharkaaka Alla, Mananthirumpukiratharkaethuvaakath Thukkappattatharkaakavae Santhoshappadukiraen; Neengal Ontilum Engalaal Nashdappadaathapatikku, Thaevanukkaetta Thukkam Ataintheerkalae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7