தமிழ்

2 Kings 7:10 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:10
அப்படியே அவர்கள் வந்து, பட்டணத்து வாசல் காவலாளனை நோக்கிக் கூப்பிட்டு: நாங்கள் சீரியரின் பாளயத்திற்குப் போய்வந்தோம்; அங்கே ஒருவரும் இல்லை, ஒரு மனுஷனுடைய சத்தமும் இல்லை, கட்டியிருக்கிற குதிரைகளும் கட்டியிருக்கிற கழுதைகளும், கூடாரங்களும் இருந்தபிரகாரம் இருக்கிறது என்று அவர்களுக்குச் சொன்னார்கள்.

2 Kings 7:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

So they came and called unto the porter of the city: and they told them, saying, We came to the camp of the Syrians, and, behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied, and asses tied, and the tents as they were.

American Standard Version (ASV)

So they came and called unto the porter of the city; and they told them, saying, We came to the camp of the Syrians, and, behold, there was no man there, neither voice of man, but the horses tied, and the asses tied, and the tents as they were.

Bible in Basic English (BBE)

So they came in, and, crying out to the door-keepers of the town, they gave them the news, saying, We came to the tents of the Aramaeans, and there was no one there and no voice of man, only the horses and the asses in their places, and the tents as they were.

Darby English Bible (DBY)

And they came and called to the porters of the city, and told them saying, We came to the camp of the Syrians, and behold, there was no one there, no sound of man, but the horses tied, and the asses tied, and the tents as they were.

Webster’s Bible (WBT)

So they came and called to the porter of the city: and they told him, saying, We came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied, and asses tied, and the tents as they were.

World English Bible (WEB)

So they came and called to the porter of the city; and they told them, saying, We came to the camp of the Syrians, and, behold, there was no man there, neither voice of man, but the horses tied, and the donkeys tied, and the tents as they were.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they come in, and call unto the gatekeeper of the city, and declare for themselves, saying, `We have come in unto the camp of Aram, and lo, there is not there a man, or sound of man, but the bound horse, and the bound ass, and tents as they `are’.’

2 இராஜாக்கள் 7:10 in English

appatiyae Avarkal Vanthu, Pattanaththu Vaasal Kaavalaalanai Nnokkik Kooppittu: Naangal Seeriyarin Paalayaththirkup Poyvanthom; Angae Oruvarum Illai, Oru Manushanutaiya Saththamum Illai, Kattiyirukkira Kuthiraikalum Kattiyirukkira Kaluthaikalum, Koodaarangalum Irunthapirakaaram Irukkirathu Entu Avarkalukkuch Sonnaarkal.


Read Full Chapter : 2 Kings 7