தமிழ்

2 Thessalonians 1:1 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1
பவுலும், சில்வானும், தீமோத்தேயும், நம்முடைய பிதவாகிய தேவனுக்குள்ளும், கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவுக்குள்ளும் இருக்கிற தெசலோனிக்கேயர் சபைக்கு எழுதுகிறதாவது:


2 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 in English

pavulum, Silvaanum, Theemoththaeyum, Nammutaiya Pithavaakiya Thaevanukkullum, Karththaraakiya Yesukiristhuvukkullum Irukkira Thesalonikkaeyar Sapaikku Eluthukirathaavathu:


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 1