தமிழ்

2 Timothy 4:15 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:15
நான் முதல்விசை உத்தரவுசொல்ல நிற்கையில் ஒருவனும் என்னோடேகூட இருக்கவில்லை, எல்லாரும் என்னைக்கைவிட்டார்கள்; அந்தக் குற்றம் அவர்கள்மேல் சுமராதிருப்பதாக.


2 தீமோத்தேயு 4:15 in English

naan Muthalvisai Uththaravusolla Nirkaiyil Oruvanum Ennotaekooda Irukkavillai, Ellaarum Ennaikkaivittarkal; Anthak Kuttam Avarkalmael Sumaraathiruppathaaka.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4