தமிழ்

Galatians 6:18 in Tamil

கலாத்தியர் 6:18
சகோதரரே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபை உங்கள் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக. ஆமென்.


கலாத்தியர் 6:18 in English

sakothararae, Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvin Kirupai Ungal Aaviyudanaekooda Iruppathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : Galatians 6