தமிழ்

Isaiah 4:1 in Tamil

ஏசாயா 4:1
அந்நாளில் ஏழு ஸ்திரீகள் ஒரே புருஷனைப் பிடித்து: நாங்கள் எங்கள் சொந்த ஆகாரத்தைப் புசித்து, எங்கள் சொந்த வஸ்திரத்தை உடுப்போம்; எங்கள் நிந்தை நீங்கும்படிக்கு உன்பேர்மாத்திரம் எங்கள்மேல் விளங்கட்டும் என்பார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 4:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And in that day seven women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread, and wear our own apparel: only let us be called by thy name, to take away our reproach.

American Standard Version (ASV)

And seven women shall take hold of one man in that day, saying, We will eat our own bread, and wear our own apparel: only let us be called by thy name; take thou away our reproach.

Bible in Basic English (BBE)

And in that day seven women will put their hands on one man, saying, There will be no need for you to give us food or clothing, only let us go under your name, so that our shame may be taken away.

Darby English Bible (DBY)

And seven women shall take hold of one man in that day, saying, Our own bread will we eat, and with our own garments will we be clothed; only let us be called by thy name; — take away our reproach!

World English Bible (WEB)

Seven women shall take hold of one man in that day, saying, “We will eat our own bread, and wear our own clothing: only let us be called by your name. Take away our reproach.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And taken hold have seven women on one man, In that day, saying, `Our own bread we do eat, And our own raiment we put on, Only, let thy name be called over us, Remove thou our reproach.’

ஏசாயா 4:1 in English

annaalil Aelu Sthireekal Orae Purushanaip Pitiththu: Naangal Engal Sontha Aakaaraththaip Pusiththu, Engal Sontha Vasthiraththai Uduppom; Engal Ninthai Neengumpatikku Unpaermaaththiram Engalmael Vilangattum Enpaarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 4