தமிழ்

Isaiah 4:4 in Tamil

ஏசாயா 4:4
சீயோனில் மீதியாயிருந்து, எருசலேமில் தரித்திருந்து ஜீவனுக்கென்று பேரெழுதப்பட்டவனெவனும் பரிசுத்தனென்று சொல்லப்படுவான்.

Isaiah 4:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment, and by the spirit of burning.

American Standard Version (ASV)

when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof, by the spirit of justice, and by the spirit of burning.

Bible in Basic English (BBE)

When Zion has been washed from her sin by the Lord, and Jerusalem made clean from her blood by a judging and a burning wind.

Darby English Bible (DBY)

when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have scoured out the blood of Jerusalem from its midst, by the spirit of judgment, and by the spirit of burning.

World English Bible (WEB)

when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from its midst, by the spirit of justice, and by the spirit of burning.

Young’s Literal Translation (YLT)

If the Lord hath washed away The filth of daughters of Zion, And the blood of Jerusalem purgeth from her midst, By the spirit of judgment, and by the spirit of burning.

ஏசாயா 4:4 in English

seeyonil Meethiyaayirunthu, Erusalaemil Thariththirunthu Jeevanukkentu Paereluthappattavanevanum Parisuththanentu Sollappaduvaan.


Read Full Chapter : Isaiah 4