தமிழ்

Isaiah 63:3 in Tamil

ஏசாயா 63:3
நான் ஒருவனாய் ஆலையை மிதித்தேன்; ஜனங்களில் ஒருவனும் என்னோடிருந்ததில்லை, நான் என் கோபத்திலே அவர்களை மிதித்து, என் உக்கிரத்திலே அவர்களை நசுக்கிப்போட்டேன்; அதினால் அவர்கள் இரத்தம் என் வஸ்திரங்களின்மேல் தெறித்தது, என் உடுப்பையெல்லாம் கறைப்படுத்திக்கொண்டேன்.

Isaiah 63:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

I have trodden the winepress alone; and of the people there was none with me: for I will tread them in mine anger, and trample them in my fury; and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment.

American Standard Version (ASV)

I have trodden the winepress alone; and of the peoples there was no man with me: yea, I trod them in mine anger, and trampled them in my wrath; and their lifeblood is sprinkled upon my garments, and I have stained all my raiment.

Bible in Basic English (BBE)

I have been crushing the grapes by myself, and of the peoples there was no man with me: in my wrath and in my passion, they were crushed under my feet; and my robes are marked with their life-blood, and all my clothing is red.

Darby English Bible (DBY)

I have trodden the winepress alone, and of the peoples not a man was with me; and I have trodden them in mine anger, and trampled them in my fury; and their blood is sprinkled upon my garments, and I have stained all mine apparel.

World English Bible (WEB)

I have trodden the winepress alone; and of the peoples there was no man with me: yes, I trod them in my anger, and trampled them in my wrath; and their lifeblood is sprinkled on my garments, and I have stained all my clothing.

Young’s Literal Translation (YLT)

— `A wine-press I have trodden by myself, And of the peoples there is no one with me, And I tread them in mine anger, And I trample them in my fury, Sprinkled is their strength on my garments, And all my clothing I have polluted.

ஏசாயா 63:3 in English

naan Oruvanaay Aalaiyai Mithiththaen; Janangalil Oruvanum Ennotirunthathillai, Naan En Kopaththilae Avarkalai Mithiththu, En Ukkiraththilae Avarkalai Nasukkippottaen; Athinaal Avarkal Iraththam En Vasthirangalinmael Theriththathu, En Uduppaiyellaam Karaippaduththikkonntaen.


Read Full Chapter : Isaiah 63