தமிழ்

Lamentations 4:21 in Tamil

புலம்பல் 4:21
ஊத்ஸ்தேசவாசியாகிய ஏதோம் குமாரத்தியே, சந்தோஷித்துக் களிகூரு; பாத்திரம் உன்னிடத்திற்கும் தாண்டிவரும், அப்பொழுது நீ வெறித்து, மானபங்கமாய்க் கிடப்பாய்.

Lamentations 4:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz; the cup also shall pass through unto thee: thou shalt be drunken, and shalt make thyself naked.

American Standard Version (ASV)

Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz: The cup shall pass through unto thee also; thou shalt be drunken, and shalt make thyself naked.

Bible in Basic English (BBE)

Have joy and be glad, O daughter of Edom, living in the land of Uz: the cup will be given to you in your turn, and you will be overcome with wine and your shame will be seen.

Darby English Bible (DBY)

Rejoice and be glad, daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz: the cup shall pass also unto thee; thou shalt be drunken, and make thyself naked.

World English Bible (WEB)

Rejoice and be glad, daughter of Edom, that dwell in the land of Uz: The cup shall pass through to you also; you shall be drunken, and shall make yourself naked.

Young’s Literal Translation (YLT)

Joy and rejoice, O daughter of Edom, Dwelling in the land of Uz, Even unto thee pass over doth a cup, Thou art drunk, and makest thyself naked.

புலம்பல் 4:21 in English

oothsthaesavaasiyaakiya Aethom Kumaaraththiyae, Santhoshiththuk Kalikooru; Paaththiram Unnidaththirkum Thaanntivarum, Appoluthu Nee Veriththu, Maanapangamaayk Kidappaay.


Read Full Chapter : Lamentations 4