தமிழ்

Anathiyaana Karthare - அநாதியான கர்த்தரே

1. அநாதியான கர்த்தரே,
தெய்வீக ஆசனத்திலே
வானங்களுக்கு மேலாய் நீர்
மகிமையோடிருக்கிறீர்.

2. பிரதான தூதர் உம்முன்னே
தம் முகம் பாதம் மூடியே
சாஷ்டாங்கமாகப் பணிவார்,
‘நீர் தூய தூயர்’ என்னுவார்.

3. அப்படியானால், தூசியும்
சாம்பலுமான நாங்களும்
எவ்வாறு உம்மை அண்டுவோம்?
எவ்விதமாய் ஆராதிப்போம்?

4. நீரோ உயர்ந்த வானத்தில்,
நாங்களோ தாழ்ந்த பூமியில்
இருப்பதால், வணங்குவோம்,
மா பயத்தோடு சேருவோம்.

Anathiyaana Karthare Lyrics in English

1. anaathiyaana karththarae,

theyveeka aasanaththilae

vaanangalukku maelaay neer

makimaiyotirukkireer.

2. pirathaana thoothar ummunnae

tham mukam paatham mootiyae

saashdaangamaakap pannivaar,

‘neer thooya thooyar’ ennuvaar.

3. appatiyaanaal, thoosiyum

saampalumaana naangalum

evvaatru ummai annduvom?

evvithamaay aaraathippom?

4. neero uyarntha vaanaththil,

naangalo thaalntha poomiyil

iruppathaal, vananguvom,

maa payaththodu seruvom.

PowerPoint Presentation Slides for the song Anathiyaana Karthare

by clicking the fullscreen button in the Top left