தமிழ்

Chinna Manushanukkulla - சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள
பெரிய ஆண்டவர் வந்தா
பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும்
உன் உள்ளத்துக்குள்ள தேவ வல்லமை வந்தா
உன்னைக் கொண்டும் எல்லாம் நடக்கும் (repeat)

உன்னைக் கொண்டு அற்புதங்கள் நடக்கும்
உலகமே உன்னைப் பார்த்து வியக்கும் (2)

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள
பெரிய ஆண்டவர் வந்தா
பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும்
உன் உள்ளத்துக்குள்ள தேவ வல்லமை வந்தா
உன்னைக் கொண்டும் எல்லாம் நடக்கும் (repeat)

Verse 1

தெருவில் பேதுருவைத் தேடி
ஒடி வந்ததே ஓர் கூட்டம் (2)
நிழலைத் தொட்டவுடன் வியாதி
சொல்லாம போனதையா ஓடி (2)
உன் உள்ளத்துல கர்த்தர் வந்தா எல்லாமே மாறும்

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள…

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள
பெரிய ஆண்டவர் வந்தா
பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும்
உன் உள்ளத்துக்குள்ள தேவ வல்லமை வந்தா
உன்னைக் கொண்டும் எல்லாம் நடக்கும் (repeat)

உன்னைக் கொண்டு அற்புதங்கள் நடக்கும்
உலகமே உன்னைப் பார்த்து வியக்கும் (2)

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள
பெரிய ஆண்டவர் வந்தா
பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும்
உன் உள்ளத்துக்குள்ள தேவ வல்லமை வந்தா
உன்னைக் கொண்டும் எல்லாம் நடக்கும் (repeat)

Verse 2

பெரிய ராட்சதன பார்த்து
ஓடி ஒளிந்ததையா யசஅல
உழழடஆ வந்தாரய்யா தாவீது
கூழாங் கல்ல விட்டு ஜெயித்தாரு (2)
உன் உள்ளத்துல கர்த்தர் வந்தா எல்லாமே மாறும்

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள
பெரிய ஆண்டவர் வந்தா
பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும்
உன் உள்ளத்துக்குள்ள தேவ வல்லமை வந்தா
உன்னைக் கொண்டும் எல்லாம் நடக்கும் (repeat)

உன்னைக் கொண்டு அற்புதங்கள் நடக்கும்
உலகமே உன்னைப் பார்த்து வியக்கும் (2)

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள
பெரிய ஆண்டவர் வந்தா
பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும்
உன் உள்ளத்துக்குள்ள தேவ வல்லமை வந்தா
உன்னைக் கொண்டும் எல்லாம் நடக்கும் (repaet)

Chinna Manushanukkulla Lyrics in English

sinna manushanukkulla

periya aanndavar vanthaa

periya periya arputhangal nadakkum

un ullaththukkulla thaeva vallamai vanthaa

unnaik konndum ellaam nadakkum (repeat)

unnaik konndu arputhangal nadakkum

ulakamae unnaip paarththu viyakkum (2)

sinna manushanukkulla

periya aanndavar vanthaa

periya periya arputhangal nadakkum

un ullaththukkulla thaeva vallamai vanthaa

unnaik konndum ellaam nadakkum (repeat)

Verse 1

theruvil paethuruvaith thaeti

oti vanthathae or koottam (2)

nilalaith thottavudan viyaathi

sollaama ponathaiyaa oti (2)

un ullaththula karththar vanthaa ellaamae maarum

sinna manushanukkulla…

sinna manushanukkulla

periya aanndavar vanthaa

periya periya arputhangal nadakkum

un ullaththukkulla thaeva vallamai vanthaa

unnaik konndum ellaam nadakkum (repeat)

unnaik konndu arputhangal nadakkum

ulakamae unnaip paarththu viyakkum (2)

sinna manushanukkulla

periya aanndavar vanthaa

periya periya arputhangal nadakkum

un ullaththukkulla thaeva vallamai vanthaa

unnaik konndum ellaam nadakkum (repeat)

Verse 2

periya raatchathana paarththu

oti olinthathaiyaa yasaala

ulaladaaa vanthaarayyaa thaaveethu

koolaang kalla vittu jeyiththaaru (2)

un ullaththula karththar vanthaa ellaamae maarum

sinna manushanukkulla

periya aanndavar vanthaa

periya periya arputhangal nadakkum

un ullaththukkulla thaeva vallamai vanthaa

unnaik konndum ellaam nadakkum (repeat)

unnaik konndu arputhangal nadakkum

ulakamae unnaip paarththu viyakkum (2)

sinna manushanukkulla

periya aanndavar vanthaa

periya periya arputhangal nadakkum

un ullaththukkulla thaeva vallamai vanthaa

unnaik konndum ellaam nadakkum (repaet)

PowerPoint Presentation Slides for the song Chinna Manushanukkulla

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites