தமிழ்

Elunthar Iraivan Jeyame Jeyamanave - எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே ஜெயமெனவே

எழுந்தார் இறைவன் – ஜெயமே ஜெயமெனவே
எழுந்தார் இறைவன்

சரணங்கள்

1. சாவின் பயங்கரத்தை ஒழிக்கக் – கெட்ட
ஆவியின் வல்லமையை அழிக்க – இப்
பூவின்மீது சபை செழிக்க — எழுந்தார்

2. செத்தவர் மீண்டுமே பிழைக்க – உயர்
நித்திய ஜீவனை அளிக்கத் – தேவ
பக்தர் யாவரும் களிக்க — எழுந்தார்

3. விழுந்தவரைக் கரையேற்றப் – பாவத்
தெழுந்து மனுக்குலத்தை மாற்ற – விண்ணுக்
கெழுந்து நாம் அவரையே போற்ற — எழுந்தார்

4. கருதிய காரியம் வாய்க்கத் – தேவ
சுருதி மொழிகளெல்லாம் காக்க – நம்
இரு திறத்தாரையும் சேர்க்க — எழுந்தார்

Elunthar Iraivan Jeyame Jeyamanave Lyrics in English

elunthaar iraivan – jeyamae jeyamenavae

elunthaar iraivan

saranangal

1. saavin payangaraththai olikkak – ketta

aaviyin vallamaiyai alikka – ip

poovinmeethu sapai selikka — elunthaar

2. seththavar meenndumae pilaikka – uyar

niththiya jeevanai alikkath – thaeva

pakthar yaavarum kalikka — elunthaar

3. vilunthavaraik karaiyaettap – paavath

thelunthu manukkulaththai maatta – vinnnuk

kelunthu naam avaraiyae potta — elunthaar

4. karuthiya kaariyam vaaykkath – thaeva

suruthi molikalellaam kaakka – nam

iru thiraththaaraiyum serkka — elunthaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Elunthar Iraivan Jeyame Jeyamanave

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites