தமிழ்

Ennai Nirappum Yesu Deivame - என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே

என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே
இன்று நிரப்பும் உந்தன் ஆவியால்

1. பேய்களை ஓட்டி நோய்களைப் போக்கும்
பெலனே வாருமே
பெலவீனம் நீக்கி பலவானாய் மாற்றும்
வல்லமையே வாருமே

2. தேற்றரவாளர் பரிசுத்த ஆவி
தேற்றிட வாருமே
ஆற்றலைக் கொடுத்து அன்பால் நிரப்பும்
ஆவியே வாருமே

3. வரங்களைக் கொடுத்து வாழ்வை அளிக்கும்
வள்ளலே வாருமே
கனிகளால் நிரப்பி காயங்கள் ஆற்றும்
கருணையே வாருமே

4. கோபங்கள் போக்கி சுபாவங்கள் மாற்றும்
சாந்தமே வாருமே
பாவங்க்ள கழுவிப் பரிசுத்தமாக்கம்
பரமனே வாருமே

Ennai Nirappum Yesu Deivame Lyrics in English

ennai nirappum Yesu theyvamae
intu nirappum unthan aaviyaal

1. paeykalai otti Nnoykalaip pokkum
pelanae vaarumae
pelaveenam neekki palavaanaay maattum
vallamaiyae vaarumae

2. thaettaravaalar parisuththa aavi
thaettida vaarumae
aattalaik koduththu anpaal nirappum
aaviyae vaarumae

3. varangalaik koduththu vaalvai alikkum
vallalae vaarumae
kanikalaal nirappi kaayangal aattum
karunnaiyae vaarumae

4. kopangal pokki supaavangal maattum
saanthamae vaarumae
paavanga்la kaluvip parisuththamaakkam
paramanae vaarumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennai Nirappum Yesu Deivame

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites