தமிழ்

Hallelujah Thuthi Magimai Endrum - அல்லேலூயா துதி மகிமை

அல்லேலூயா துதி மகிமை
என்றும் இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம் -2
ஆ… அல்லேலூயா-2

1. மோட்சத்தை அடைந்திடவே
பாடுகள் படவேண்டும் -2
பாடுகள் மத்தியில் பரமன் இயேசுவில்
நிலைத்து நிட்க வேண்டும் -2 அல்லேலூயா 

2. சென்றவர் வந்திடுவார்
நம்மை அழைத்துச் சென்றிடுவார்
அவருடன் செல்ல ஆயத்தமாவோம்
அவருடன வாழ்ந்திடவே -2 அல்லேலூயா

Hallelujah Thuthi Magimai Endrum Lyrics in English

allaelooyaa thuthi makimai
entum Yesuvukku seluththiduvom -2
aa… allaelooyaa-2

1. motchaththai atainthidavae
paadukal padavaenndum -2
paadukal maththiyil paraman Yesuvil
nilaiththu nitka vaenndum -2 allaelooyaa 

2. sentavar vanthiduvaar
nammai alaiththuch sentiduvaar
avarudan sella aayaththamaavom
avarudana vaalnthidavae -2 allaelooyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Hallelujah Thuthi Magimai Endrum

by clicking the fullscreen button in the Top left