தமிழ்

Isthoththirathoode Keerththanam - ஸ்தோத்திரத்தோடே கீர்த்தனம் பாடு

ஸ்தோத்திரத்தோடே கீர்த்தனம் பாடு
ஓ! பாடு!
துதிகனம் மகிமை சேர்த்து செலுத்தி
ஓ! பாடு!
நெற்றித் தரைதொட வீடிநந்து
பணிந்து ஓ! பாடு!
ஆவி ஆன்மா தேகம் தாழ்த்தி
ஓ! பாடு! ஆசைபொங்க
அர்ப்பணத்தோடு ஓ! பாடு!
கிருபை சத்தியம் சேர்ந்திசைந்து ஓ!
பாடு!

அல்லேலூயா துதி முழங்கு
ஆண்டவர் செயலைச் சொல்லி முழங்கு
அல்லேலூயா துதி முழங்கு
ஆண்டவர் செயலைச் சொல்லி முழங்கு
அல்லேலூயா துதி முழங்கு!

2. மூவரு கடவுளை முதற்கண்
வாழ்த்து! ஓ வாழ்த்து!
மூவருக்கும் தனித்துவமுண்டு
ஓ! வாழ்த்து!
சுயம்புவாய்  அவர் அநாதிதேவன்
ஓ! வாழ்த்து!
நிகரில்லாதவர் நித்தியர் அவரை
ஓ! வாழ்த்து!
இயேசுவையன்றி மீட்பரில்லையே
ஓ! வாழ்த்து!

3. ஆற்றல்மிக்கவர் தூய ஆவியை
ஓ! போற்று!
ஆனந்த தைலத்தால் நம்மை
நிரப்பினார் ஓ! போற்று
சிங்காரிக்கும் அழகு சீலனை
ஓ! போற்று!
சுத்தாங்கத்தை உடுத்தி மகிழ்ந்தே
ஓ! போற்று!
முடிவில்லாதவர் மகிமை நாதனை
ஒ! போற்று
இராஜ கம்பீர களையுடன்

வாழ்ந்து ஓ! போற்று

Isthoththirathoode Keerththanam Lyrics in English

sthoththiraththotae geerththanam paadu
o! paadu!
thuthikanam makimai serththu seluththi
o! paadu!
nettith tharaithoda veetinanthu
panninthu o! paadu!
aavi aanmaa thaekam thaalththi
o! paadu! aasaiponga
arppanaththodu o! paadu!
kirupai saththiyam sernthisainthu o!
paadu!

allaelooyaa thuthi mulangu
aanndavar seyalaich solli mulangu
allaelooyaa thuthi mulangu
aanndavar seyalaich solli mulangu
allaelooyaa thuthi mulangu!

2. moovaru kadavulai mutharkann
vaalththu! o vaalththu!
moovarukkum thaniththuvamunndu
o! vaalththu!
suyampuvaay  avar anaathithaevan
o! vaalththu!
nikarillaathavar niththiyar avarai
o! vaalththu!
Yesuvaiyanti meetparillaiyae
o! vaalththu!

3. aattalmikkavar thooya aaviyai
o! pottu!
aanantha thailaththaal nammai
nirappinaar o! pottu
singaarikkum alaku seelanai
o! pottu!
suththaangaththai uduththi makilnthae
o! pottu!
mutivillaathavar makimai naathanai
o! pottu
iraaja kampeera kalaiyudan
vaalnthu o! pottu

PowerPoint Presentation Slides for the song Isthoththirathoode Keerththanam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites