தமிழ்

Jeevikirar Yesu Jeevikirar - ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார்

ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார்
என்னுள்ளத்தில் அவர் ஜீவிக்கிறார்
துன்பத்தில் என் நல் துணை அவரே
என்றென்றும் ஜீவிக்கிறார்(2)

1. செங்கடல் அவர் சொல்ல இரண்டாய் நின்றது
பெருங்கோட்டை ஒன்று தரைமட்டமானது
அவர் சொல்ல குருடரின் கண் திறந்தது
அவர் தொடக் குஷ்டரோகி சுத்தமாயினான் – ஜீவிக்கிறார்

2. உம்மை என்றும் விடாமல் நான் தொடரவே
என்னை என்றும் விடாமல் நீர் பிடிக்கவே
நான் மரிக்கும் நேரத்தில் பரலோகத்தில்
உம் வீட்டைக் காட்டும் நல்ல மேய்ப்பரே – ஜீவிக்கிறார்

Jeevikirar Yesu Jeevikirar Lyrics in English

jeevikkiraar Yesu jeevikkiraar
ennullaththil avar jeevikkiraar
thunpaththil en nal thunnai avarae
ententum jeevikkiraar(2)

1. sengadal avar solla iranndaay nintathu
perungaோttaை ontu tharaimattamaanathu
avar solla kurudarin kann thiranthathu
avar thodak kushdaroki suththamaayinaan - jeevikkiraar

2. ummai entum vidaamal naan thodaravae
ennai entum vidaamal neer pitikkavae
naan marikkum naeraththil paralokaththil
um veettaைk kaattum nalla maeypparae - jeevikkiraar

PowerPoint Presentation Slides for the song Jeevikirar Yesu Jeevikirar

by clicking the fullscreen button in the Top left