தமிழ்

Naam Aradhikum Devan Tamil - விடுவிக்கவல்லவரே எரிகின்றஅக்கினிக்கும்ராஜாவிற்கும்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
விடுவிக்க வல்லவரே – 2எரிகின்ற அக்கினிக்கும் ராஜாவிற்கும்
விடுவிக்க வல்லவரே – 2

1. நம்மை காக்கின்றவர்
தூதரை அனுப்பிடுவார்
அக்கினி ஜுவாலையிலே
அவியாமல் காத்திடுவார்
இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம்
நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே (2)

2. நம்மை அழைத்தவரோ
கைவிடவே மாட்டார்
கலங்காமல் முன் சென்றிட
கரம் பற்றி நடத்திடுவார்
இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம்
நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே (2)

3. சத்துருவின் கோட்டைகளை
தகர்த்திட உதவி செய்வார்
தயங்காமல் முன்சென்றிட
தாங்கியே நடத்திடுவார்
இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம்
நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே (2)

Naam Aradhikum Devan Lyrics in English

naam aaraathikkum thaevan nallavar
viduvikka vallavarae - 2erikinta akkinikkum raajaavirkum
viduvikka vallavarae - 2

1. nammai kaakkintavar
thootharai anuppiduvaar
akkini juvaalaiyilae
aviyaamal kaaththiduvaar
itaividaamal aaraathippom
nam vaalvil entum jeyamae (2)

2. nammai alaiththavaro
kaividavae maattar
kalangaamal mun sentida
karam patti nadaththiduvaar
itaividaamal aaraathippom
nam vaalvil entum jeyamae (2)

3. saththuruvin kottaைkalai
thakarththida uthavi seyvaar
thayangaamal munsentida
thaangiyae nadaththiduvaar
itaividaamal aaraathippom
nam vaalvil entum jeyamae (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Naam Aradhikum Devan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites