தமிழ்

Namakkoru Meetpar - நமக்கொரு மீட்பர் பிறந்துள்ளார் வருவீர்

நமக்கொரு மீட்பர் பிறந்துள்ளார் வருவீர்
இளம் தளிர் காலை அரும்பிடும் வேளை
வணங்கிடுவோம் அன்பில் பணிந்திடுவோம்

இனி அச்சம் என்பது இல்லை
வானகமே நம் எல்லை
பூமியின் முகமும் மாறும் பொலிவுபெறும்

உன்னதத்தில் மகிமை
மனங்களில் அமைதி
வானவர் பாடல் கேட்கிறது
நம்பிக்கை கொண்டோர் தளித்திரன் எழுவர்

அவர் பாதம் பற்றும் நாட்கள்
ஆதைகள் எங்கும் பூக்கள்
அன்பின் நருமணம் வீசும் அமைதி பெரும்

காலங்கள் பலவாய் காத்திருந்த அவர்கள்
மனம் குளிரும் நாள் மகிழ்ந்திடுவேன்
எழுந்து இளம் கதிர் அகம் மகிழ்ந்திடுவேன்

இது அன்பின் காலம் எங்கும்
புது பாதைகள் விரியும் எங்கும்
ஒரு மனதுடனே பாடி வாழ்ந்திடுவோம்

Namakkoru meetpar Lyrics in English

namakkoru meetpar piranthullaar varuveer
ilam thalir kaalai arumpidum vaelai
vanangiduvom anpil panninthiduvom

ini achcham enpathu illai
vaanakamae nam ellai
poomiyin mukamum maarum polivuperum

unnathaththil makimai
manangalil amaithi
vaanavar paadal kaetkirathu
nampikkai konntoor thaliththiran eluvar

avar paatham pattum naatkal
aathaikal engum pookkal
anpin narumanam veesum amaithi perum

kaalangal palavaay kaaththiruntha avarkal
manam kulirum naal makilnthiduvaen
elunthu ilam kathir akam makilnthiduvaen

ithu anpin kaalam engum
puthu paathaikal viriyum engum
oru manathudanae paati vaalnthiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Namakkoru meetpar

by clicking the fullscreen button in the Top left