தமிழ்

Nambivanthaen Mesiya Naan - நம்பிவந்தேன் மேசியா நான் நம்பிவந்தேனே திவ்ய

நம்பிவந்தேன் மேசியா நான் நம்பிவந்தேனே திவ்ய
சரணம் சரணம் சரணம் ஐயா நான் நம்பிவந்தேனே

தம்பிரான் ஒருவனே தம்பமே தருவனே வரு
தவிது குமர குரு பரமனுவேலே நம்பிவந்தேனே

நின்பாத தரிசனம் அன்பான கரிசனம் நித
நிதசரி தொழுவ திதம் எனவும் உறுதியில் நம்பிவந்தேனே

நாதனே கிருபைகூர் வேதனே சிறுமைதீர் அதி
நலம் மிகும் உனதிரு திருவடி அருளே நம்பிவந்தேனே

பாவியில் பாவியே கோவியில் கோவியே கன
பரிவுடன் அருள்புரி அகல விடாதே நம்பிவந்தேனே

ஆதி ஓலோலமே பாதுகா காலமே உன
தடிமைகள் படுதுயர் அவதிகள் மெத்த நம்பிவந்தேனே

Nambivanthaen Mesiya Naan Lyrics in English

nampivanthaen maesiyaa naan nampivanthaenae thivya
saranam saranam saranam aiyaa naan nampivanthaenae

thampiraan oruvanae thampamae tharuvanae varu
thavithu kumara kuru paramanuvaelae nampivanthaenae

ninpaatha tharisanam anpaana karisanam nitha
nithasari tholuva thitham enavum uruthiyil nampivanthaenae

naathanae kirupaikoor vaethanae sirumaitheer athi
nalam mikum unathiru thiruvati arulae nampivanthaenae

paaviyil paaviyae koviyil koviyae kana
parivudan arulpuri akala vidaathae nampivanthaenae

aathi ololamae paathukaa kaalamae una
thatimaikal paduthuyar avathikal meththa nampivanthaenae

PowerPoint Presentation Slides for the song Nambivanthaen Mesiya Naan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites