தமிழ்

Thaveethin Oorile Pirinthar - தாவீதின் ஊரிலே பிறந்தார்

தாவீதின் ஊரிலே பிறந்தார்
அற்புத பாலனாய் திகழ்ந்தார்
தவித்த உள்ளத்தை தேற்றினார்
இருளில் ஒளியாய் உதித்தார்

சமாதான காரணரே
சமாதான பிரபுவே
சமாதான தேவனே
யேகோவா ஷாலோம்

உன்னதத்தில் மகிமை
பூமியில் சமாதானம்
மனுஷர் மேல் பிரியம்
என்றென்றும் உண்டாக

we wish you a marry christmas (3)
and a happy new year

Thaveethin oorile pirinthar Lyrics in English

thaaveethin oorilae piranthaar
arputha paalanaay thikalnthaar
thaviththa ullaththai thaettinaar
irulil oliyaay uthiththaar

samaathaana kaaranarae
samaathaana pirapuvae
samaathaana thaevanae
yaekovaa shaalom

unnathaththil makimai
poomiyil samaathaanam
manushar mael piriyam
ententum unndaaka

we wish you a marry christmas (3)
and a happy new year

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaveethin oorile pirinthar

by clicking the fullscreen button in the Top left