தமிழ்

Thuthisei Maname Nidham Thuthisei - துதிசெய் மனமே நிதம் துதிசெய்

துதிசெய் மனமே நிதம் துதிசெய்

 
பல்லவி

துதிசெய் மனமே நிதம் துதிசெய்
துதிசெய் இம்மட்டும் நடத்தின உன் தேவனை
இன்றும் என்றும் நன்றி மிகுந்த மனதோடே

சரணங்கள்

1. உன் காலமெல்லாம் உன்னைத் தம் கரத்தில் ஏந்தி
வேண்டிய நன்மைகள் யாவும் உகந்தளித்தாரே

2. ஏகிடும் வழியில் பாடுகள் பல நேர்ந்தபோது
ஏக பரன் உன் காவலனாயிருந்தாரே

3. சோதனை பலமாய் மேகம் போல் உன்னைச் சூழ்ந்தாலும்
சேதமுறாமல் முற்றிலும் காக்க வல்லோரை

Thuthisei Maname Nidham Thuthisei Lyrics in English

thuthisey manamae nitham thuthisey

 

pallavi

thuthisey manamae nitham thuthisey
thuthisey immattum nadaththina un thaevanai
intum entum nanti mikuntha manathotae

saranangal

1. un kaalamellaam unnaith tham karaththil aenthi
vaenntiya nanmaikal yaavum ukanthaliththaarae

2. aekidum valiyil paadukal pala naernthapothu
aeka paran un kaavalanaayirunthaarae

3. sothanai palamaay maekam pol unnaich soolnthaalum
sethamuraamal muttilum kaakka vallorai

PowerPoint Presentation Slides for the song Thuthisei Maname Nidham Thuthisei

by clicking the fullscreen button in the Top left