தமிழ்

Yesuve Jeeva Malare - இயேசுவே ஜீவ மலரே

பல்லவி 

இயேசுவே ஜீவ மலரே 

கல்வாரியில் கசங்கிய மலரே

அனுபல்லவி 

பள்ளத்தாக்கின் லீலியாய் 

சாரோனின் ரோஜாவாய் 

இருந்தும் எனக்காய் 

இருந்தும் எனக்காய்

கனிதரும் வாழ்வின் ஆதாரம் 

கல்வாரி மலையின் மாதியாகம்

பொறுக்க இயலா உம் தியாகம் 

குறுக்கையில் ((சிலுவையில்)) சிதையும் உம் யாவும்

Yesuve Jeeva Malare Lyrics in English

pallavi 

Yesuvae jeeva malarae 

kalvaariyil kasangiya malarae

anupallavi 

pallaththaakkin leeliyaay 

saaronin rojaavaay 

irunthum enakkaay 

irunthum enakkaay

kanitharum vaalvin aathaaram 

kalvaari malaiyin maathiyaakam

porukka iyalaa um thiyaakam 

kurukkaiyil ((siluvaiyil)) sithaiyum um yaavum

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuve Jeeva Malare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites