தமிழ்

Micah 5:4 in Tamil

மீகா 5:4
அவர் நின்றுகொண்டு, கர்த்தருடைய பலத்தோடும் தம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகத்துவத்தோடும் மேய்ப்பார்; ஆகையால் அவர்கள் நிலைத்திருப்பார்கள்; அவர் இனிப் பூமியின் எல்லைகள் பரியந்தமும் மகிமைப்படுவார்.

Micah 5:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide: for now shall he be great unto the ends of the earth.

American Standard Version (ASV)

And he shall stand, and shall feed `his flock’ in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah his God: and they shall abide; for now shall he be great unto the ends of the earth.

Bible in Basic English (BBE)

And this will be our peace: when the Assyrian comes into our country and his feet are in our land, then we will put up against him seven keepers of the flocks and eight chiefs among men.

Darby English Bible (DBY)

And he shall stand and feed [his flock] in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah his God. And they shall abide; for now shall he be great even unto the ends of the earth.

World English Bible (WEB)

He shall stand, and shall shepherd in the strength of Yahweh, In the majesty of the name of Yahweh his God: And they will live, for then he will be great to the ends of the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he hath stood and delighted in the strength of Jehovah, In the excellency of the name of Jehovah his God, And they have remained, For now he is great unto the ends of earth.

மீகா 5:4 in English

avar Nintukonndu, Karththarutaiya Palaththodum Thammutaiya Thaevanaakiya Karththarutaiya Naamaththin Makaththuvaththodum Maeyppaar; Aakaiyaal Avarkal Nilaiththiruppaarkal; Avar Inip Poomiyin Ellaikal Pariyanthamum Makimaippaduvaar.


Read Full Chapter : Micah 5