தமிழ்

Psalm 133:3 in Tamil

சங்கீதம் 133:3
எர்மோன்மேலும் சீயோன் பர்வதங்கள்மேலும் இறங்கும் பனிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது; அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார்.

Psalm 133:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion: for there the LORD commanded the blessing, even life for evermore.

American Standard Version (ASV)

Like the dew of Hermon, That cometh down upon the mountains of Zion: For there Jehovah commanded the blessing, Even life for evermore. Psalm 134 A Song of Ascents.

Bible in Basic English (BBE)

Like the dew of Hermon, which comes down on the mountains of Zion: for there the Lord gave orders for the blessing, even life for ever.

Darby English Bible (DBY)

As the dew of Hermon that descendeth on the mountains of Zion; for there hath Jehovah commanded the blessing, life for evermore.

World English Bible (WEB)

Like the dew of Hermon, That comes down on the hills of Zion: For there Yahweh gives the blessing, Even life forevermore.

Young’s Literal Translation (YLT)

As dew of Hermon — That cometh down on hills of Zion, For there Jehovah commanded the blessing — Life unto the age!

சங்கீதம் 133:3 in English

ermonmaelum Seeyon Parvathangalmaelum Irangum Panikkum Oppaayirukkirathu; Angae Karththar Ententaikkum Aaseervaathaththaiyum Jeevanaiyum Kattalaiyidukiraar.


Read Full Chapter : Psalm 133