தமிழ்

Psalm 145:5 in Tamil

சங்கீதம் 145:5
உம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தையும், உம்முடைய அதிசயமான கிரியைகளையுங் குறித்துப் பேசுவேன்.

Psalm 145:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.

American Standard Version (ASV)

Of the glorious majesty of thine honor, And of thy wondrous works, will I meditate.

Bible in Basic English (BBE)

My thoughts will be of the honour and glory of your rule, and of the wonder of your works.

Darby English Bible (DBY)

I will speak of the glorious splendour of thy majesty, and of thy wondrous works.

World English Bible (WEB)

Of the glorious majesty of your honor, Of your wondrous works, I will meditate.

Young’s Literal Translation (YLT)

The honour — the glory of Thy majesty, And the matters of Thy wonders I declare.

சங்கீதம் 145:5 in English

ummutaiya Sirantha Makimai Pirathaapaththaiyum, Ummutaiya Athisayamaana Kiriyaikalaiyung Kuriththup Paesuvaen.


Read Full Chapter : Psalm 145