தமிழ்

Psalm 77:17 in Tamil

சங்கீதம் 77:17
மேகங்கள் ஜலங்களைப் பொழிந்தது; ஆகாயமண்டலங்கள் முழக்கமிட்டது; உம்முடைய அம்புகளும் தெறிப்புண்டு பறந்தது.


சங்கீதம் 77:17 in English

maekangal Jalangalaip Polinthathu; Aakaayamanndalangal Mulakkamittathu; Ummutaiya Ampukalum Therippunndu Paranthathu.


Read Full Chapter : Psalm 77