தமிழ்

Revelation 10:9 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:9
நான் தூதனிடத்தில் போய்: அந்தச் சிறு புஸ்தகத்தை எனக்குத் தாரும் என்றேன். அதற்கு அவன்: நீ இதை வாங்கிப் புசி; இது உன் வயிற்றுக்குக் கசப்பாயிருக்கும், ஆகிலும் உன் வாய்க்கு இது தேனைப்போல மதூரமாயிருக்கும் என்றான்.

Revelation 10:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

American Standard Version (ASV)

And I went unto the angel, saying unto him that he should give me the little book. And he saith unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet as honey.

Bible in Basic English (BBE)

And I went to the angel, and said to him, Give me the little book. And he said to me: Put it in your mouth; and it will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey.

Darby English Bible (DBY)

And I went to the angel, saying to him to give me the little book. And he says to me, Take and eat it up: and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet as honey.

World English Bible (WEB)

I went to the angel, telling him to give me the little book. He said to me, “Take it, and eat it up. It will make your stomach bitter, but in your mouth it will be as sweet as honey.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and I went away unto the messenger, saying to him, `Give me the little scroll;’ and he saith to me, `Take, and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet — as honey.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:9 in English

naan Thoothanidaththil Poy: Anthach Sitru Pusthakaththai Enakkuth Thaarum Enten. Atharku Avan: Nee Ithai Vaangip Pusi; Ithu Un Vayittukkuk Kasappaayirukkum, Aakilum Un Vaaykku Ithu Thaenaippola Mathooramaayirukkum Entan.


Read Full Chapter : Revelation 10