தமிழ்

Revelation 7:13 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:13
அப்பொழுது, மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி: வெள்ளை அங்கிகளைத் தரித்திருக்கிற இவர்கள் யார்? எங்கேயிருந்து வந்தார்கள்? என்று கேட்டான்.

Revelation 7:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? and whence came they?

American Standard Version (ASV)

And one of the elders answered, saying unto me, These that are arrayed in white robes, who are they, and whence came they?

Bible in Basic English (BBE)

And one of the rulers made answer, saying to me, These who have on white robes, who are they, and where did they come from?

Darby English Bible (DBY)

And one of the elders answered, saying to me, These who are clothed with white robes, who are they, and whence came they?

World English Bible (WEB)

One of the elders answered, saying to me, “These who are arrayed in white robes, who are they, and from where did they come?”

Young’s Literal Translation (YLT)

And answer did one of the elders, saying to me, `These, who have been arrayed with the white robes — who are they, and whence came they?’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:13 in English

appoluthu, Moopparkalil Oruvan Ennai Nnokki: Vellai Angikalaith Thariththirukkira Ivarkal Yaar? Engaeyirunthu Vanthaarkal? Entu Kaettan.


Read Full Chapter : Revelation 7