மா பாவியாம் Chords

மாலையில் துதிப்போம் Chords

மாமலை மீதினில் போதகம் கூறும் Chords

மானிடரை மீட்டிடும் மீட்பராய் இயேசு Chords

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல் Chords

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து Chords

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து Chords

மான்கள் நீரோடையை வாஞ்சித்து Chords

மாபெரும் அறுவடை ஒன்று Chords

மாறாத நல் விசுவாசம் Chords

மாறாதவர் எந்தன் இயேசு Chords

மாரநாதா இயேசு நாதா Chords

மாறிடா எம் மா நேசரே ஆ Chords

மாறிடா எம் மாநேசரே Chords

மாறிடார் எம்மா நேசரே Chords

மாறிடாதோர் நேச மீட்பர் Chords

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் Chords

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும Chords

மாறும் இவ்வுலகினிலே Chords

மாற்றும் என்னை உந்தன் சாயலாய் Chords

மாயை மாயை எல்லாம் மாயை Chords

மேக மீதினில் வேகமுடன் Chords

மேகமே மகிமையின் மேகமே Chords

மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாறாரே Chords

மேகமீது தூதரோடிதோ இதோ Chords

மேகங்கள் மீதில் வருவார் Chords

மேகங்கள் நடுவே வழிபிறக்கும் Chords

மேகங்கள் உடனே Chords

மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் Chords

மேசியா … மேசியா… Chords

மேசியதா பொறந்தாச்சு Chords

மகிமை தேவ மகிமை Chords

மகிழ்ச்சியோடே அவர் சந்நிதி முன்னே Chords

மகளே சீயோன் மகிழ்ச்சியாலே ஆர்ப்ப Chords

மகனே என்றழைத்து மறுவாழ்வு உனக்கு தந்த Chords

மகனே உன் நெஞ்செனக்கு தாராயோ Chords

மகிழ்ச்சியின் நாளிதே Chords

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம் Chords

மகிழ்ந்திடுவேன் நான் கர்த்தருக்குள் Chords

மகிழ்ந்து களிகூரு Chords

மகிழ்ந்து கொண்டாடுவேன் Chords

மகிழ்வேன் மகிழ்வேன் Chords

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அக மகிழ்வோம் Chords

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே Chords

மகிமை மகிமை மகிமை இயேசுவுக்கே Chords

மகிமை தேசமே Chords

மகிமை தேவ மகிமை Chords

மகிமை உமக்கன்றோ Chords

மகிமைமேகத்தில் நான் ஏறிவருவேன் Chords

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலே Chords

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே Chords

மகிமையில் வீட்டினில் சேர்ந்திடுவேன் Chords

மகிமையின் நம்பிக்கையே Chords

மகிமையின் தேவனே Chords

மகிமையின் தேவனே Chords

மகிமையின் தேவனைப் பணிந்திடுவோம் Chords

மலைகள் விலகிப்போனாலும் Chords

மலைகள் விலகினாலும் Chords

மலைகள் விலகி போனாலும் Chords

மலைகள் விலகினாலும் Chords

மலைகள் விலகிப் போனாலும் Chords

மலைகளெல்லாம் வழிகளாகுவார் Chords

மலைமேல் ஏறி Chords

மலைமேல் ஏறுவோம் மரங்களை வெட்டுவோம் Chords

மலைபோல ஏறிப்போச்சு விலவாசி Chords

மழையான நேரத்தில் மனம் சோர்ந்த வேளையில் Chords

மலையோர வெயிலும் Chords

மலர் மணமே வீசிடுதே Chords

மனம் போன பாதையை தான் மறந்தேன் Chords

மனம் சுத்தி சுத்தி வருதே தானே Chords

மனம் திறந்து உம்மிடம் பேசினேன் Chords

மனமே மகிழ்ந்திடு தினமே ஆர்ப்பரி Chords

மனமே நீ ஏன் விணாய் சிந்திக்கிறாய் Chords

மனமே ஓ மனமே Chords

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு Chords

மனந்திரும்பும் பாவிக்கென்றும் புகலிடமே Chords

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா Chords

மணவாளன் கர்த்தர் Chords

மணவாளனாகிய இயேசு தூதர்களோடு வருவார் Chords

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு Chords

மணவாட்டியே என் சபையே Chords

மங்கல நாண் பூண்டிடும் வேளையில் Chords

மங்களம் மங்களம் மங்களமே Chords

மங்களம் செழிக்க கிருபையருளும் Chords

மனிதா மனிதா நிம்மதி இல்லையா Chords

மனிதனால் நிறுத்த முடியுமா? Chords

மனிதனே மனிதனே மறவாதே இயேசுவை Chords

மனிதனிடம் தேவன் காட்டி அன்பு Chords

மனிதனின் ஆலோசனை Chords

மனிதர் எவர்க்கும் ஒரே சுவிசேஷம் Chords

மன்னாதி மன்னன் இயேசு Chords

மன்னாதி மன்னனுக்கு ஜெயஹே Chords

மன்னன் இயேசு வருகின்றார் நீ மகிழ்ந்து பாடிடு Chords

மன்னன் இயேசு வருகின்றார் Chords

மன்னவா மனங்கவர்ந்த ஜோதியே Chords

மணிக்கணக்காய் உம் பாதம் Chords

மன்னிப்பு தாருமையா என் மணவாளனே Chords

மண்ணா ஒடம்பு மக்கி போகும் எலும்பு Chords

மன்னுயிர்காக தன்னுயிர் விடுத்த Chords

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே Chords

மனுக்குல பாவம் போக்க இயேசு ராஜன் Chords

மனுக்குல தேவன் இயேசு Chords

மனுவாயினார் மகத்வ ராஜன் Chords

மறக்கப்படுவதில்லை நா ன் Chords

Marakkappaduvathillai Chords

மறக்கப்படுவதில்லை நீ Chords

மரண பள்ளதாக்கில் நடந்தாலும் Chords

மரணம் என்னை நெங்கினாலும் Chords

மரணம் வருது முடிவும் வருது Chords

மரணமே உன் கூர் எங்கே Chords

மரணமே உன் கூர் எங்கே Chords

மறப்பேனோ மறப்பேனோ Chords

Maravaamal Ninaitheeraiya Chords

மறவாமல் நினைத்தீரையா Chords

மறவார் இயேசு மறவார் Chords

மரித்தாலும் பிழைப்பான் அன்றோ Chords

மதுர கீதம் பாடிடுவோம் மன்னன் Chords

மீனு வாங்கலையோ மீனு… மீனு Chords

மீட்பரே! மீட்பரே! Chords

மீட்டுக் கொண்டீரே Chords

மெளனமாய் இருக்காதே Chords

மெய் பொருள் யாரென்று அறியாத மாந்தர்கள் Chords

மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் Chords

மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் Chords

மோட்ச நாடு நோக்கியே Chords

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை Chords

முள்முடி பாரமோ தேவனே Chords

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் Chords

முன்னோர்கள் உம் மீது Chords

முன்செல்லும் இயேசு Chords

முதல் இரத்த சாட்சி யார் Chords

முத்திரை முத்திரை ஏழு முத்திரை Chords

முடியாது முடியாது Chords

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் Chords