ஏசாயா 49:11

ஏசாயா 49:11
என் மலைகளையெல்லாம் வழிகளாக்குவேன்; என் பாதைகள் உயர்த்தப்படும்.


ஏசாயா 49:11 ஆங்கிலத்தில்

en Malaikalaiyellaam Valikalaakkuvaen; En Paathaikal Uyarththappadum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 49