காலமே தேவனைத் தேடு

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு

காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க

காக்கும் வல்ல தேவன் கைவிடாத தேவன்

காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க

காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க

காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு

காக்கும் கரங்கள்

கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என்

கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என்

கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என்

காலா காலமாய் நேசரென்

பாவமில்லை இனி சாபமில்லை

அதிகாலையில் பேசும் ஆண்டவர்

காலை நேரம் இன்ப ஜெய தியானமே

காலை தோறும் கர்த்தனேபுது

காலையில் தேவனைத் தேடு ஜீவ

காலையில் சூரியன் உதிக்கும்

காலையில மறையிற மேகத்தப் போல என் பக்தி இருக்கு

காலையில மறையிற மேகத்தப் போல என் பக்தி இருக்கு

காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும் கர்த்தரைக்

காலையும் மாலையும்

காலையும் மாலையும்

என் தேவன் பரிசுத்தர்

காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும் கர்த்தரைக்

காலையும் மாலையும் அல்லேலூயா

காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும் கர்த்தரைக்

காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும் கர்த்தரைக்

காலம் கடந்திடும் முன்னர் கருத்துக் கொள்வார் வாருமே

காலம் கடந்திடும் முன்னர் கருத்துக் கொள்வார் வாருமே

இயேசுவை எடுத்து இயம்புவோம்

காலம் பனிக்காலம் வானில் ஒளிக் கோலம்

காலம் பனிக்காலம் வானில் ஒளிக் கோலம்

காலம் உமது கரத்தில்

காலம் உமது கரத்தில் தேவா

காலம் வேகமாய் ஓடுதே

காலம் வேகமாய் ஓடுதே

காலையில் தேவனைத் தேடு ஜீவ

காலமே தேவனைத் தேடு ஜீவ

காலமே உம்மைத் தேடுவேன்

காலமெல்லாம் உம்மை பாடிடுவேன்

காலமோ செல்லுதே

காலமோ செல்லுதே

காலமோ கொஞ்சம் தான் மீதி

Kaalangal Maarinaalum - Sarva Vallamai Song lyrics in Tamil

காலந்தோறும் தயவாக

காலத்தின் அருமையை அறிந்து

காலத்தின் அருமையை அறிந்து

காலத்தின் அருமையை அறிந்து

காலத்தின் அருமையை அறிந்து வாழாவிடில்

காலத்தின் அருமையை அறிந்து வாழாவிடில்

இயேசுவே நீரே நித்தியர்

காலையில் நான் எழுந்த

கானான் என்பது வளமுள்ள நாடு

காணாத ஆட்டின் பின்னே

கானக பாதை காடும் மலையும்

கானகப் பாதை காடும் மலையும் காரிருளே சூழ்ந்திடினும்

காணாமற்போன என்னை

காண்கின்ற தேவன் நம் தேவன்

காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே

காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே

காணிக்கை தருவாயே

காணிக்கை தருவாயே கர்த்தற்குனது

காணிக்கை தருவாயே கர்த்தற்குனது

காண்கின்ற தேவன் நம் தேவன்

காப்பார் உன்னைக் காப்பார்

காப்பார் உன்னைக் காப்பார்

காப்பார் உன்னைக் காப்பார்

காப்பார் உன்னைக் காப்பார்

காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன்

காரிருள் பாவம் இன்றியே

காரிருள் சூழ்ந்திடும் நேரம்

காரிருள் வேளையில் கடும் குளிர் நேரத்தில்

காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர் நேரத்தில்

காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர் நேரத்தில்

காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர் நேரத்தில்

காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர்

காரிருள் வேளையில்

காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர் நேரத்தில்

காரிருளால் மூடப்பட்ட

காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன்

இயேசு நம்மை நடத்துவார்

காரிருளில் என் நேச தீபமே

காரிருளில் என் நேச தீபமே

காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன்

Kaarirulil, En Naesa Theepamae

காரிய சித்தி கர்த்தரால்

காரியம் மாறுதலாய் முடியும்

உன் காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணும் கர்த்தர்

காரியத்தைக் கைக்கூடி வரப்பண்ணுவார்

காரியத்தைக் கைக்கூடி வரப்பண்ணுவார்

காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் தேவன்

காற்று வீசுதே தேசத்தின் மேலே

காருண்யம் என்னும் கேடயத்தால் காத்துக்கொள்கின்றீர்

காத்தீரே ஒரு தீதும் என்னை

காத்திடும் தேவா காத்திடும்

காத்திடும் காத்திடும்

காது குளிர பாடுங்கள்

காதுல்ல பூவச்சி

காற்று வீசுதே தேசத்தின் மேலே

காற்று வீசுதே தேசத்தின் மேலே

செயல்படுவோம் வாருங்கள்

காற்றுத் திசை நான்கிலும்

காட்டுக்குள்ளே கிச்சிலிமரம்

காவியம் பாடிடுவேன்

-காவியம் பாடிடுவேன்

காவியம் பாடிடுவேன்

காயம் ரத்தங் குத்துகள்

காயங்கள் மேல் காயங்கள்

கடைசி காலம் நெருங்கிற்றே

கடைசிகால அபிஷேகம்

கடல் அலையைப்போல

கடல் என்னும் உலகத்தில்

கடல் கடந்து சென்றாலும் தீ நடுவே நடந்தாலும்

கடல் கொந்தளித்துப் பொங்க

கடல் கொந்தளித்துப் பொங்க

கடலை படைச்சது யாரு யாரு?

கடலை படைச்சது யாரு யாரு?

கடலின் ஆழத்திலே மூழ்கி போன யோனா நான்

கடலின் ஆழத்திலே மூழ்கி போன யோனா நான்

கடலுக்குள்ளே மீன்

கடந்த நாட்களில் நடத்தினீரே

கடந்து வந்த பாதைகளைத் திரும்பிப் பார்க்கிறேன்

கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கிறேன்

கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கிறேன்

கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கிறேன்

கடவுளை மனிதன் விலகுதல் பாவம்

கதிரவன் எழுகின்ற காலையில் இறைவனைத்

கடினமானது உமக்கு எதுவுமில்லை

கடிவாளம் போடுங்கப்பா

கடும் புயலிலே என்னைக் காத்தவரே

கடும் புயலிலே என்னைக் காத்தவரே

Kael! Jenmiththa Raayarkkae

கேரீத் ஆற்று நீர் வற்றினாலும்

KaeாDaakaeாTi SthaeாThthiram AeraெDuppaeாM

கைதட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்

கைத்தட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்

கைதட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்

கைதூக்கி எடுத்தீரே

கைவிடார் இயேசு கைவிடார்

கையளவு மேகம்

கைதட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்

உடைந்த நேரத்திலே

கைவிடாதிருப்பார்

காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு

காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும்

கல் மனம் கரைய

கல்மனம் கரைய கண்களும் பனிக்க

கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என்

கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம்என்

கலைமான்கள் நீரோடை தேடும் எந்தன் இதயம் இறைவனை நாடும்

காலமே தேவனைத் தேடு ஜீவ

-காலமோ கொஞ்சம்தான்

கலங்காதே கண்மணியே

கலங்காதே திகையாதே

காலங்கள் மாறிடலாம்

காலங்கள் வீணாய் கழிகின்றதே

கலங்கரை தீபமே கலங்களின் தாரகையே

கலங்காதே திகையாதே என்

கலங்காதே கலங்காதே

கலங்காதே கலங்காதே

கலங்காதே கலங்காதே

கலங்காதே மகனே

கலங்காதே மகனே

கலங்காதே மகனே

கலங்காதே மகனே

கலங்காதே நீ கலங்காதே

கலங்காதே கலங்காதே

கலங்கி நின்ற வேளையில்

கலங்கிடாதே நீ

கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி எடுப்பவரே

கலங்கின நேரங்களில் கை தூக்கி எடுப்பவரே

கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி எடுப்பவரே

கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி எடுப்பவரே

கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி எடுப்பவரே

கலங்குகின்றன வாழ்வு

கலங்கும் என் தேசம்

கலங்கும் நேரமெல்லாம் கண்ணீர் துடைப்பவரே

கலங்குவதேன் கண்ணீர் விடுவதுமேன்

கலங்குவதேன் கண்ணீர் விடுவதுமேன்

கலங்குவதேன் கண்ணீர் விடுவதேன்

கலங்குவதேன் கண்ணீர் விடுவதுமேன்


கலங்குவதேன் கண்ணீர் விடுவதுமேன்


Kalanguvathen – கலங்குவதேன் கண்ணீர்

கலங்காதே கலங்காதே

கலங்காதே மகனே

கலங்காதே மகனே

கலப்பையின் மேல் கைவைத்திட்டேன்

கலப்பையின் மேல் கைவைத்திட்டேன்

காலத்தின் அருமையை அறிந்து

களிகூருவோம் கர்த்தர் நம் பட்சமே

களிகூருவோம், கர்த்தர் நம் பட்சமே

களிகூருவோம் கர்த்தர் நம் பட்சமே

Kalikooruvom, Karththar Nam Patchamae

கர்த்தர் நம் பட்சமே

கலிலேயா என்ற ஊரில்

கலிலேயா என்ற ஊரில்

களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி

களிப்புடன் கூடுவோம்

களிப்புடன் கூடுவோம்

களிப்புடன் கூடுவோம்

களிப்புடன் சாஸ்திரிகள்

நீ பேசாவிட்டால் கல்களும் பேசும்

கள்ளமுறுங் கடையேனுங்

கல்லான நெஞ்சம்

கல்லற கல்லு புரண்டிச்சு

கல்லும் அல்லவே காயம்

கல்லும் அல்லவே காயம் வல்லும் அல்லவே இது

கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம்என்

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

கல்வாரி குருசண்டை ஏங்கி நின்றேன்

கல்வாரி குருசண்டை ஏங்கி நின்றேன்

கல்வாரி மாமலை ஓரம்

கல்வாரி மா மாலையோரம்

கல்வாரி மாமலைமேல் கை கால்கள் ஆணிகளால்

இயேசு என் தஞ்சம்

கல்வாரி மாமலைமேல் கை கால்கள் ஆணிகளால்

கல்வாரி மலையோரம் வாரும்

கல்வாரி மலையோரம் வாரும்

கல்வாரி பாதை இதோ

கல்வாரி பூக்களை எம் கரங்களில் ஏந்தி வந்தோம்

கல்வாரி சிலுவை நாதா

கல்வாரி சிலுவை நாதா

கல்வாரி சிலுவை நாதா

-கல்வாரி சிலுவையில்

கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை

கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை

கல்வாரியில் இரத்தம் சிந்தினீர்

கல்வாரியின் கருணையிதே

கல்வாரியின் கருணையிதே

கல்வாரியின் கருணையிதே

கல்வாரியின் கருணையிதே

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

கல்வாரி அன்பு மாற்றினதென்னை

கல்வாரி அன்பு மாற்றினதென்னை

கல்வாரி குருசண்டை

கல்வாரி மா மாலையோரம்

கல்வாரி மா மலைமேல் கை கால்கள் ஆணிகளால்

கல்வாரி மலையோரம் வாரும்

கல்வாரி மலையோரம் வாரும்

கல்வாரி மாமலைமேல்

கல்வாரி மா மலைமேல் கை கால்கள் ஆணிகளால்

Kalvari Mamalai Mel – கல்வாரி மா மலைமேல் கை

கல்வாரி மா மாலையோரம்

கல்வாரி மா மாலையோரம்

கல்வாரி மாமலை ஓரம் கொடும் கோர காட்சி கண்டேன்

கல்வாரி நாதா கல்வாரி நாதா

கல்வாரி நாதா கருணையின் தேவா

கல்வாரி நாயகனே கண்களில் நிறைந்தவரே

கல்வாரி நாயகனே கண்களில் நிறைந்தவரே

கல்வாரி பூக்களை எம் கரங்களில் ஏந்தி வந்தோம்

கல்வாரி இரத்தம் எனக்காக சிந்தி

கல்வாரி இரத்தம் எனக்காக சிந்தி

கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை

கல்வாரி சிநேகம்

கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும்

கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை

கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை

கல்வாரியே கல்வாரியே

கல்வாரியே கல்வாரியே

கல்வாரியே கல்வாரியே

கல்வாரியே கல்வாரியே

கல்வாரியே கல்வாரியே

கல்வாரியே கல்வாரியே

கல்வாரியில் தொங்குகின்றார்

கல்வாரியில் ஏகசுதன்

கல்வாரியின் கருணையிதே

கல்வாரியின் கருணையிதே

கல்யாணமாம் கல்யாணம்

கல்யாணமாம் கல்யாணம்

கலியாணமாம் கலியாணம்

கண் சிமிட்டும் நட்சத்திரம் என்றும்

கண் கலங்காமல் காத்தீரய்யா

கண் கலங்காமல் காத்தீரையா

-கண் விழித்து எழுந்து வா மானிடனே

கண்விழித்து காத்திருக்கும் ஜாமக்காரன்

கானாவூரின் கல்யாணத்தில் தான்

கனம் கனம் பராபரன்

காணாமல் போன என்னை

கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே

கண்டேனே உம் தூய அன்பை

கண்டாங்கி சேலை கட்டி

கண்டீர்களோ சீலுவையில்

கண்டேன் என் கண்குளிர கர்த்தனையின்று

கண்டேன் என் கண் குளிர

கண்டேன் என் கண்குளிர கர்த்தனையின்று

கண்டேன் என் கண்குளிர

கண்டேன் கல்வாரியின் காட்சி

கண்டேன் கல்வாரியின் காட்சி

கண்டேனென் கண்குளிர கர்த்தனை

Kandene Um Thuya – கண்டேனே உம் தூய

கண்டேனென் கண்குளிர கர்த்தனை யின்று

கண்டீர்களோ சீலுவையில்

கண்டீர்களோ சீலுவையில்

கண்ணீரை கண்டவரே

கண்ணீரின் ஜெபத்தை உம் கிருபையே

கண்கள் பன்னீர் தரும் உள்ளம் வந்து விடும்

கண்களை பதிய வைப்போம்

கண்களை பதிய வைப்போம்

கண்களை பதிய வைப்போம்

கண்களை ஏறெடுப்பேன்

கண்களை ஏறெடுப்பேன் மாமேரு நேராய் என்

கண்களை ஏறெடுப்பேன் மாமேரு நேராய் என்

கண்களை ஏறெடுப்பேன்

கண்களை ஏறெடுப்பேன் மாமேருநேராய் என்

கண்களை பதிய வைப்போம்

கண்களை பதிய வைப்போம்

காணிக்கை தந்தோம் கனிவாய் ஏற்பாய்

காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே

காணிக்கை தர நான் வருகின்றேன்

காணிக்கை தர வந்தோம் உன் மலரடி

காணிக்கை தரும் நேரம் நான்

காணிக்கையாக வந்தேன் கனிவோடு ஏற்றிடுவாய்

கண்ணின்மணி போல

கண்களை ஏறெடுப்பேன் மாமேரு நேராய் என்

கண்களை எறெடுப்பேன்

கண்களை பதிய வைப்போம்

காண்கின்ற தேவன் நம் தேவன்

காண்கின்ற தேவன் நம் தேவன்

கன்மலை மீது என் கால்கள் நிறுத்தினீர்

கன்மலை மீது என் கால்கள் நிறுத்தினீர்

கன்மலையை நோக்கி ஆராதிப்போம்

கன்மலையை நோக்கி ஆராதிப்போம்

கன்மலையானவர்

கன்மலையின் குரல் இதுவே

கன்மலையே கர்த்தாவே

கன்மலையின் மறைவில் உள்ளங்கையின் நடுவில்

கன்மலையின் மறைவில் உள்ளங்கையின் நடுவில்

கண்மணி நீ கண்வளராய்

-கண்மணி நீ கண்வளராய்

கண்மணி நீ கண்வளராய்

கண்மணி நீ கண்வளராய்

கண்மணி போல் காக்கும் இயேசு ராஜா

கண்மணிபோல காத்திரே என் இயேசப்பா

கண்மணிபோல காத்திரே என் இயேசப்பா

கண்ணீர் என்று மாறுமோ

Kanneeral Nandri Solgiraen – கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன்

கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன்

கண்ணீரின் வழிகள் நனையும் என் விழிகள்

கன்னி மரித்தாயின் கருவூலனே

கன்னி பெற்ற பாலனே

கன்னி பெற்ற பாலனே

கன்னி பெற்ற பாலனே

கன்னித்தாய் மரியாள் வரவேற்றாள் தெய்வமகன்

கன்னிமரி மைந்தருக்கு

கன்னித்தாய் மரியாள் வரவேற்றாள் தெய்வமகன்

சிப்பிக்குள் முத்து

கன்னித்தாய் மரியாள் வரவேற்றாள் தெய்வமகன்

கன்னியாகுமரி முதல் ஜம்மு காஷ்மீர் வரைபாரத தேசம் இயேசுவை அறியட்டுமே பாரதம் நம் பாரதம் இயேசுவை அறியட்டுமே

கன்னியின் மடியில் வந்தாரே

கண்கள் பன்னீர் தரும் உள்ளம் வந்து விடும்

கண்களை ஏறெடுப்பேன் மாமேருநேராய் என்

கண்களை பதிய வைப்போம்

கண்மணி நீ கண்வளராய்

கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன்

கண்ணோக்கி பார்த்த தேவா

கண்ணோக்கிப் பார்த்த தேவா

கண்ணோக்கிப் பார்த்த தேவா

கண்ணோக்கி பாரும் தேவா

கண்டேனென் கண்குளிர கர்த்தனை யின்று

Kannukulae Kaneer

கண்ணுக்குள்ள வச்சி காக்கும்

கண்டேண் கண்டேண் என்

கந்தை துணிகளில் தவழ்ந்திடும் பாலன்

சதபா சதபா ரிசகா ரிசகா நிக சரி கச பத மகரிசா

சதபா சதபா ரிசகா ரிசகா நிக சரி கச பத மகரிசா

காப்பார் உன்னைக் காப்பார்

காப்பார் உன்னைக் காப்பார்

கறைகள் நீங்கிட கைகள் கழுவி

கறைகள் நீங்கிட கைகள் கழுவி என்

கறைகள் நீங்கிட

கறையேறி உமதண்டை

ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்வோம்

கறையேறி உமதண்டை

கரையேறி உமதண்டை

கரையேறி உமதண்டை

கரையோர கடலலை சத்தம் காதோர காத்துல நித்தம்

கரையோர கடலலை சத்தம் காதோர காத்துல நித்தம்

கரையோர கடலலை சத்தம் காதோர காத்துல நித்தம்

கரம்பிடித்து உன்னை என்றும் நடத்திடுவார்

கரம் பிடித்தென்னை வழி நடத்தும்

கரம் பிடித்தென்னை வழி நடத்தும்

கரம் பிடித்தென்னை வழி நடத்தும்

கரம் பிடித்து உன்னை

கரம் பிடித்து உன்னை

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை

கரம் பிடித்தென்னை வழி நடத்தும்

கரம் பிடித்தென்னை வழி நடத்தும்

கரம் பிடித்தென்னை வழிநடத்தும்

கரம் பிடித்தென்னை வழி நடத்தும்

கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் கர்த்தரை

கரம் பிடித்தென்னை வழிநடத்தும்

காரணம் கேட்டால் சொல்லுவேன்

கரங்கள் தட்டி பாடு

கற்றுத் தந்து நடத்துதகிறீர்

கர்த்தா உம் மாட்சி கரத்தால்

கர்த்தா எந்தனை நீர்

கர்த்தா நீர் வசிக்கும்

கர்த்தாவை நல்ல பக்தியாலே

கர்த்தாவே நீர் என்னை

கர்த்தாவை நம்புவோரை

கர்த்தாவே உமது கூடாரத்தில்

கர்த்தாவின் அற்புதச் செய்கை

Eththanai idar vanthu sernthaalum

கர்த்தனே எம் துணையானீர்

கர்த்தனே எம் துணையானீர்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடும்போது

கர்த்தர் எமக்கு நன்மை

கர்த்தர் என் பெலனும் என் கீதமும்

கர்த்தர் என் பெலனும் என் கீதமும்

கர்த்தர் என் பெலனும் என் கீதமும்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பர்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் அதினாலே ஒருக்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறாரே

கர்த்தர் என் முழங்காலின்

கர்த்தர் என் முன்பாக போவார்

கர்த்தர் என் நம்பிக்கை துருகமானவர்

கர்த்தர் என் நம்பிக்கை துருகமானவர்

கர்த்தர் என் பக்கமாகில்

கர்த்தர் என் பக்கமாகில்

கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும்

கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும்

கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்

கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும்

கர்த்தர் எந்தன் மேய்ப்பர்

கர்த்தர் கரம் என் மேலங்க

கர்த்தர் கரம் என் மேலங்க

கர்த்தர் கரம் என் மேலங்க

கர்த்தர் கிருபை என்றுமுள்ளது

கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு

கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு

கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு

கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு

கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே

கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

Karthar Nallavar Avar Kirubai

கர்த்தர் நல்லவர் ருசித்து பாருங்கள்

கர்த்தர் நல்லவர் ருசித்து பாருங்கள்

கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள்

கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள்

கர்த்தர் நல்லவரே அவர் கிருபை

கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது

கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம்

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே

கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார்-

கர்த்தர் பெரியவர் அவர் நமது

கர்த்தர் பெரியவர் அவர் நமது

கர்த்தர் பெரியவர் எங்கள்

கர்த்தர் பெரியவர் எங்கள்

கர்த்தர் பெரியவர் நம் அப்பா பெரியவர்

Karthar Periyavar Thuthiku – கர்த்தர் பெரியவர் துதிக்குப்

கர்த்தர் பெரியவர் நம் அப்பா பெரியவர்

கர்த்தர் பிறப்பு பண்டிகையை

கர்த்தர் ராஜரீகம் செய்கிறார்

கர்த்தர் சமீபமாம் என்றே

கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை

கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை

கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது

கர்த்தர் சொன்ன நல்வார்த்தைகளில்

கர்த்தர்தாம் எங்கள் துர்க்கமும்

கர்த்தர் தம் கிரியை செய்கிறார்

கர்த்தர் தாமே கர்த்தர் தாமே

கர்த்தர் தாமே கர்த்தர் தாமே

கர்த்தர் தாமே நம் முன்னே போவார்

கர்த்தர் தந்த ஈவுக்காக

கர்த்தர் துயர் தொனியாய்

கர்த்தர் துயர் தொனியாய்

கர்த்தர் துயர் தொனியாய்

கர்த்தர் துயர் தொனியாய்

கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார்

Karthar Unnai Menmaiyaga Vaipaar

கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்தார் இன்னும்

கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்தார் இன்னும்

Karthar-Ennakkai-Yavayium

கர்த்தராம் இயேசுவை பாடி

கர்த்தரே தற்காரும்

கர்த்தரை தெய்வமாய்

கர்த்தரை தெய்வமாக

கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்டோர்

கர்த்தரை எக்காலமும்

கர்த்தரை எக்காலமும்

கர்த்தரை என்றுமே பின்

கர்த்தரை நான் எக்காலமும்

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும்

Kartharai Naan Ekkalathilum – கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும்

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலுமே

கர்த்தரை நம்பிடுங்கள்

கர்த்தரை நம்பிடுங்கள்

கர்த்தரை நம்பிடுங்கள்

கர்த்தரை நம்பிடுங்கள்

கர்த்தரை நம்பினவன்

கர்த்தரை நம்பினோர் பேறுபெற்றோர்

கர்த்தரை நம்பினோர் பேறுபெற்றோர்

கர்த்தரை நம்பினோர் பேறுபெற்றோர்

kartharai nambiye jeevippom

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்

கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருப்போம்

கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருப்போம்

கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருப்போம்

கர்த்தரைப் பாடியே போற்றிடுவோமே

கர்த்தரை தேடின நாட்களெல்லாம்

கர்த்தரை துதிப்பதும் கீர்த்தனம்

கர்த்தரைத் துதித்து அவரின் நாமத்தை

கர்த்தரைத் துதித்து அவரின் நாமத்தை

கர்த்தரைத் துதித்து அவரின்

கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் என்றும் நல்லவர்

கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

கர்த்தரை துதியுங்கள்

கர்த்தரை துதியுங்கள்

கர்த்தரை துதிப்பேன்

கர்த்தரையே துதிப்பேன்

கர்த்தரையே துதிப்பேன்

கர்த்தரையே துதிப்பேன்

கர்த்தர் என் ஜீவன் என் பெலனானவர்

கர்த்தரே நல்லவர்

கர்த்தரே நல்லவர்

கர்த்தரே நல்லவர்

கர்த்தரே வெளிச்சம் எனக்கு (4)

கர்த்தரில் பலப்படு

கர்த்தரின் அன்பை நான் கண்டேன்

கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை

கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை

கர்த்தரின் கிருபைகளை பாடுவேன்

Kartharin Kirubaiyaai Pirantha

கர்த்தரின் மாம்சம்

கர்த்தரின் மாம்சம் வந்துட் கொள்ளுங்கள்

கர்த்தரின் பந்தியில் வா

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதார

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதார

கர்த்தரின் பந்தியில் வா

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா

கர்த்தரின் பாத்திரத்தில்பங்கு மாணவன்

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் நான்

கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் நான்

கர்த்தருக்கு அஞ்சி நடப்போர்

கர்த்தருக்குக் காணிக்கையிதோ தம்மையே தந்த

கர்த்தருக்கு காத்திருந்து

கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் யாரும்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் யாரும்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர்

கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்

கர்த்தருக்குள் களிகூர்ந்து மகிழ்கிறேன்

கர்த்தருக்குக் காணிக்கையிதோ

அல்லேலூயா பாடுவோம்

அல்லேலூயா பாடுவோம்

கர்த்தருக்குள் களிகூர்ந்து மகிழ்கிறேன் என்

கர்த்தாவே அடியார்க் கென்றும்

கர்த்தாவே இப்போ உம்மை

கர்த்தாவே மாந்தர்

கர்த்தாவே பரஞ்சோதியால்

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்

-கர்த்தாவே உம்மைத் தோத்தரிப்பேன்

கர்த்தாவே யுகயுகமாய்

கர்த்தாவை நல்ல பக்தியாலே

கர்த்தாவைப் போற்றிப் பாடு

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்

கர்த்தாவே தேவர்களில்

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்

Karthave En Belane

கர்த்தாவே நீர் மாட்சிமை நிறைந்தவரே

கர்த்தாவே நீரே எந்தன் தேவனல்லோ

கர்த்தாவே இரட்சண்ய கன்மலையே

கர்த்தாவே உம் கிருபை

கர்த்தாவே உமது கூடாரத்தில்

கர்த்தாவே உமது கூடாரத்தில்

கர்த்தாவே உம்மை போற்றுகிறேன்

கர்த்தாவே உம்மை போற்றுகிறேன்

கர்த்தாவே உம்மை போற்றுகிறேன்

கர்த்தாவே யுகயுகமாய்

கர்த்தாவே யுகயுகமாய்

கர்த்தாவே யுகயுகமாய்

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே

Karthavin Janame

கர்த்தாவின் சுத்த ஆவியே

கர்த்தாவின் தாசரே

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறாரே

கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்வாரே

கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள்

கர்த்தரே என் மேய்ப்பர்

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும்

கர்த்தாதி கர்த்தாவே

கர்த்தாவே என் பெலனே

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்

கர்த்தாவே உமது கூடாரத்தில்

கர்த்தாவே உம்மை போற்றுகிறேன்

கர்த்தாவே யுகயுகமாய் எம் துணை ஆயினீர்

கர்த்தாவே யுகயுகமாய் எம் துணை ஆயினீர்

Karththaavae, Yukayukamaay

கர்த்தாவை நல்ல பக்தியாலே

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்ப னவர் யார்?

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே

கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே

யூபிலி ஆண்டு வந்தது

கர்த்தனே எம் துணையானீர்

கர்த்தனே எம் துணையானீர்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடும்போது

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட

கர்த்தர் என் பெலனானார்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் அதினாலே ஒருக்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய்

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறாரே

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறாரே

கர்த்தர் என் மேய்ப்பரே குறை எனக்கில்லையே

கர்த்தர் என் பக்கமாகில்

கர்த்தர் என் பக்கமாகில்

கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்வாரே

கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்

கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பவர்

மரணம்மட்டும் உண்மையாயிரு

வேரூன்றவும் கட்டப்படவும்

கர்த்தர் கரம் என் மேலங்க

கர்த்தர் கரம் என் மேலங்க

கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு

கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே

கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே

கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள்

கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள்

கர்த்தர் பெரியவர் புகழப்படத்தக்கவர்

கர்த்தர் தாமே நம் முன்னே போவார்

கர்த்தர் வீட்டைக் கட்டாராகில்

கர்த்தர் வீட்டில் வருவோம்

கர்த்தர் இயேசுவில் வேரூன்றுவோம்

கர்த்தரை எக்காலமும் ஸ்தோத்தரிப்பேன்

கர்த்தரை நான் எக்காலமும்

=: : : : : கர்த்தரை நம்பிடுங்கள்

கர்த்தரை நம்பினோர் பேறுபெற்றோர்

கர்த்தரை நம்பினோர் பேறுபெற்றோர்

கர்த்தரை நம்பிடுங்கள்

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்

கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருப்போம்

கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் என்றும் நல்லவர்

கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

கர்த்தரையே துதிப்பேன்

கர்த்தரைப் பாடியே போற்றிடுவோமே

கர்த்தரில் பெலப்படுவோம்

கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை

கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை

கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை

கர்த்தரின் மாம்சம் வந்துட் கொள்ளுங்கள்

கர்த்தரின் மாம்சம் வந்துட் கொள்ளுங்கள்

பலிபீடத்துக்கு வாருங்கள்

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா

கர்த்தரின் பந்தியில் வா சகோதரா

தற்பரன் முழக்கம்

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

கர்த்தரின் வைராக்கியம் நம்

கர்த்தருக்கு அஞ்சி நடப்போர்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் யாரும்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் யாரும்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர் யாரும்

கர்த்தருக்குள் களிகூர்ந்து மகிழ்கிறேன்

கர்த்தாவே என் பெலனே

கர்த்தாவே என் பெலனே

கருணா கரனே பரமே

கருணாகரா காருமென்பரா

கருணாகர தேவா இரங்கி இந்தக்

கருணாகர தேவா இரங்கி இந்தக்

கருணை மழையே மேரி மாதா கண்கள் திறவாயோ

கருணை உன் வடிவல்லவா கடவுள் உன் பெயரல்லவா

கருணையின் நாதா எந்தன் இயேசு

காருண்யமே ஆராதனை

கருவிலே உருவான நாள்முதலாய்

கருவிலே என்னை கண்டு

கசந்த மாரா மதுரமாகும்

இயேசுவே எங்கள் மாலுமி

கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பிப் பார்க்கிறேன்

கதை ஒண்ணு சொல்லப் போறேங்க

கதவுகள் அடைப்படும் போது

இயேசு இராஜா வருகிறார்

கதிரவன் எழுகின்ற காலையில் இறைவனைத்

இறைவனைத் துதி செய்ய எழுந்திராய்

கதிரவன் எழுகின்ற காலையில்

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே

கற்றுத் தந்து நடத்துகிறீர்

கற்றுத் தந்து நடத்துகிறீர்

கட்டப்பட்ட மனிதரெல்லாம்

கட்டப்பட்ட மனிதரெல்லாம்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்

கட்டளை நான் காக்க

கட்டபட்ட மனிதரெல்லாம்

கட்டப்பட்ட மனிதரெல்லாம்

அன்று சிலுவையிலே நீ சிந்திய கண்ணீர்

கட்டிப்பிடித்தேன் உந்தன் பாதத்தை

கட்டிப்பிடித்தேன் உந்தன் பாதத்தை

கட்டிப் பிடித்தேன் உந்தன் பாதத்தை

காட்டுக்குள்ளே கிச்சிலிமரம்

கட்டும் கர்த்தாவே நீர்

கட்டும் கர்த்தாவே நீர்

கருணாகர தேவா இரங்கி

கவலை கொள்ளாதிருங்கள்

கவலை கொள்ளாதிருங்கள்

கவலை கொள்ளாதிருங்கள்

கவலைப்படாதே மகனே

கவலை வைக்காதே மகனே நீ

கவலைகள் கண்ணீர்கள் சூழ்ந்த இவ்வுலகில்

கவலைகள் கண்ணீர்கள் சூழ்ந்த இவ்வுலகில்

கவலைப்படாதே மகனே கவலைப்படாதே

கவலைப்படாதீர் என்றும் கவலைப்படாதீர்

கவர்ச்சி நாயகனே

கவர்ச்சி நாயகனே

கவர்ச்சி நாயகனே கண்களில் நிறைந்தவரே

காயப்பட்ட கரத்தினால்

களிகூரு சீயோனே

களித்துப் பாடு

கழுகு போல காத்திருந்து

சமாதானம் நெஞ்சிலே புயலின் நடுவிலே

கேரூபீன் சேராபீன்கள் ஓய்வின்றி

கேட்கும் யாரென்றாலும் சொல்

கீழாக்காமல் உன்னை மேலாக்கியே

கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும்

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம்

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம்

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் கைகொட்டிப் பாடிடுவோம்

பாடி போற்றுவோம்

கீழ் வான கோடியின்

கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே

கேள்! ஜென்மித்த ராயர்க்கே

Kel Jenmitha – கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே

கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்

கெம்பீரமாகவே சங்கீதம் பாடுவோம்

கேரீத் ஆற்றுநீர் வற்றினாலும்

கேரீத் ஆற்று நீர் வற்றினாலும்

கேரீத் ஆற்று நீர் வற்றினாலும்

கேரூபின் சேராபின்கள்

கேரூபின் சேராபின்கள்

கெட்டுப்போன மாந்தரை

கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே அஞ்சிடாதே நல்ல

கிழக்கிலே ஒரு நட்சத்திரம் கிளம்பியதும் ஓர் அற்புதம்

கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும்

King of kings and Lord of lords

கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே அஞ்சிடாதே

கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே அஞ்சிடாதே நல்ல

கிஞ்சிதமும் நெஞ்சே அஞ்சிடாதே நல்ல

கிறிஸ்தவ இல்லறமே சிறந்திடக்

கிறிஸ்தவ இல்லறமே சிறந்திட

கிறிஸ்தவ ஜீவியம் செள பாக்கிய ஜீவியம்

கிறிஸ்தெழுந்தார் சாவின் கூரை முறித்தார்

கிறிஸ்தோர்களே நாம் கர்த்தரின்

கிறிஸ்தோரே எல்லாரும்

கிறிஸ்து அரசே இரட்சகரே

கிறிஸ்து எம் ராயரே

கிறிஸ்து பிறந்தாரே

கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில்

கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில்

கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில்

கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில் சிலுவையின் மாநிழலில்

கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில் சிலுவையின் மாநிழலில்

கிறிஸ்துவின் மகிமைதான்

கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நீதியும்

கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷகர்

கிறிஸ்துவின் உடைந்த அப்பம்

கிறிஸ்துவின் வீரர் நாம்

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு

இன்னும் நான் அழியல

கிருபாசனத்தண்டை ஓடி வந்தேன்

கிருபை எம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும் தம் கிருபை

கிருபை எம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும் தம் கிருபை

கிருபை எம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும்

கிருபை என்னை சூழ்ந்ததால்

கிருபை எந்தன் வாஞ்சை

கிருபை எந்தன் வாஞ்சை

கிருபை இரக்கம் நிறைந்தவோர்

கிருபை கிருபை

கிருபைகூரும் ஐயனே

கிருபை மேலானதே உம்

கிருப மேல கிருப தந்தாரே

கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்

கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே!

கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே!

கிருபை புரிந்தெனை ஆள்

கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே

கிருபை தாரும் தேவனே

கிருபை உள்ளவரே கிருபை நிறைந்தவரே

கிருபை உள்ளவரே கிருபை நிறைந்தவரே

கிருபை வேண்டும் நாதா இயேசுவே உம் திவ்விய

Kirubai | Tamil live soaking worship medley

கி௫பையின் காலத்தில் வாழ்கின்ற நாம்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் உம்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் உம்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையே உன்னை இந்நாள் வரையும் காத்தது

கிருபையே உன்னை இந்நாள் வரையும் காத்தது

கிருபையே உன்னை இந்நாள் வரையும் காத்தது

Kirubaiyeinal Iratchithire – கிருபையினால் இரட்சித்தீரே

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே

கிருபையின் சூரியா

கிருபையின் தயாளனே

கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன்

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே

கிருபாசனபதியே உம் கிருபைகள்

கிருபாசனத்தண்டை ஓடி வந்தேன்

கிருபாசனத்தண்டை ஓடி வந்தேன்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையே உன்னை இந்நாள் வரையும் காத்தது

கிருபையின் கடலே

தேடி வந்து மீட்ட

கிருபை எம்மைச் சூழ்ந்து கொள்ளும் தம்

கிருபை இரக்கம் நிறைந்தவோர்

கிருபை இரக்கம் நிறைந்தவோர்

கிருபை மேலானதே உம்

கிருபை மேலானதே கிருபை மேலானதே

கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே!

கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே!

கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே!

கிருபை புரிந்தெனை ஆள் நீ பரனே!

கிருபை தாரும் தேவனே

கிருபை வேண்டும் நாதா இயேசுவே உம் திவ்விய

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையே கிருபையே

கிருபையே உன்னை இந்நாள் வரையும் காத்தது

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே

கிருபையிதே தேவக் கிருபையிதே

கிருபையிதே தேவக் கிருபையிதே

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு

கிறிஸ்துவின் யுத்த வீரர்

கிதியோன் நீ கிதியோன் நீ

உனக்கு இருக்கிற இந்த பெலத்தோடே போ

அற்புத நட்சத்திரம்

காலைதோறும் கர்த்தரின் பாதம்

கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுப்போம்

கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுப்போம்

கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம்

கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுப்போம்

கோடி கோடி ஸ்தோத்திரமே

கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுப்போம்

கோடான கோடியாய் பெருகிடவே

கோடானு கோடி நன்றி ஐயா

கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுப்போம்

கோடானுகோடி சிறியோர்

கோடி விண்மீன் வானத்திலேக் கண்டேனம்மா

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

Koduthathu Ondrumilayae

நேற்றைய துயரமெல்லாம்

கோணலும் மாறுபாடுமான உலகத்தில்

இயேசுவில் கெம்பீரிப்போம்!

கோலாகலம் என்கும் கொண்டாட்டம்

கொல்கதா மலை பாதையில்

கொல்கதா கொலைமரம்

கொல்கொதா மலைமேல் தோன்றுதோர் சிலுவை

கொல்கதா மேட்டினிலே

கொல்கதா மேட்டினிலே சிந்தினீர்

கொல்கதா மேட்டினிலே சிந்தினீர் உம் தூய இரத்தம்

கொல்கதா கொலைமரம்

கொல்கதா மேட்டினிலே சிந்தினீர் உம் தூய இரத்தம்

அழகு தேவனே

கொல்கதா மலை மீதிலே

கொல்கொதா மேட்டினிலே

கொல்கொதா மேட்டினிலே

கொல்கொதா மலை மீதிலே

கொல்கொதா மலை மீதிலே

Kolkothaa Malaimael

கொல்கொதாவே கொலை மரமே

கொல்கொதாவே கொலை மரமே

கோணாலான பாதையெல்லாம்

கோணலும் மாறுபாடுமான உலகத்தில்

கோணலும் மாறுபாடுமான உலகத்தில்

மகிழ்ச்சியோடே அவர் சந்நிதி முன்னே

கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

Kondaduvom Pudhu Patupaaduvom

குளிரிரவு காத்திருக்க கிழக்கினிலே நட்சத்திரம்

கொஞ்ச காலம் இயேசு

கொந்தளிக்கும் லோக வாழ்வில்

அனைவரையும் கொண்டு வாருங்கள்

கூடாரவாசியே நித்தியர் இருக்கையில்

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

கூடாததொன்றும் இல்லை தேவனுக்கு

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

கூடி மீட்பர் நாமத்தில்

கூடி மீட்பர் நாமத்தில்

கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடும் எல்லாம் கூடும்

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே

கூர் ஆணி தேகம் பாய

கூர் ஆணி தேகம் பாய

கூர் ஆணி தேகம் பாய

கூடி மீட்பர் நாமத்தில்

Kora Solla Maaten

கொட்டு முரசே கொட்டு முரசே கொட்டு கொட்டு

கிறிஸ்தவ இல்லறமே சிறந்திடக்

கிறிஸ்தோரே எல்லாரும்

கிறிஸ்தோரே எல்லாரும்

கிறிஸ்தோரே எல்லாரும்

கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில்

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு

Kristavanai Disturb Pannathe – கிறிஸ்தவனை Disturb பண்ணாதே

கிறிஸ்தவனை பண்ணாதே

கிறிஸ்தோரே எல்லாரும்

Krushinmel Krushinmel Kanunna Tharitha

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

குதூகலம் கொண்டாட்டமே

குதுகல ஆர்ப்பாட்டமே

கூடி மீட்பர் நாமத்தில்

குடிக்க யாவரும் அழைப்பு

குடு குடுனு குடு குடுனு ஓடற குட்டி தம்பியே

குடு குடுனு குடு குடுனு ஓடற குட்டி தம்பியே

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே

என் குல தெய்வம் அல அல அலையா

குழப்பங்கள் தேவையில்லை

குளிர் காலம் பனி நேரம்

-கும்பிடுகிறேன் நான்

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் எங்கள்

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் எங்கள்

கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் எங்கள்

குணப்படு பாவி தேவ

குப்பையான என்னை கோபுரத்தில் வைத்தீரே

குறைவில்லா தேவன் நம் தேவன்

குறையாத அன்பு கடல் போல வந்து

குறித்த காலத்திற்கு என்னில்

குறித்த காலத்திற்கு என்னில்

குருசிலே மரண பாடுகள்

குருசின் மேல்

குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

குருசினில் தொங்கியே குருதியும்

குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

குருசினில் தொங்கினீர் குருதியும் சிந்தினீர்

குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

குருசின்மேல் குருசின்மேல்

குருசின்மேல் குருசின்மேல்

குருசின்மேல் குருசின்மேல்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே

குதூகலம் நிறைந்த நன்னாள்

குதூகலம் நிறைந்த நன்னாள்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே

குதூகலம் கொண்டாட்டமே

குதூகலம் கொண்டாட்டமே

குதூகலம் கொண்டாட்டமே என்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே

இனி என்றுமே ஆனந்தம்

குதூகலம் நிறைந்த நன்னாள்

குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்

Kuthukalam Niraintha Nannall

குதூகலம் கொண்டாட்டமே

குற்றம் நீங்க கழுவினீரே

குற்றம் நீங்கக் கழுவினீரே

கூர் ஆணி தேகம் பாய

தேவன் தங்கும் வாசஸ்தலம்

கூடாரவாசியே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?

கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

கல்வாரிக்கருகில் வாரீர்

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே

குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே

குயவனே, குயவனே

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்

Kuyavanae, Kuyavanae Pataippin Kaarananae

Kuyavanae, Kuyavanae Pataippin Kaarananae

Kuyavanae, Kuyavanae Pataippin Kaarananae

குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணரே

குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே

குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே

குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே

குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே

குயவனே உம் கையில் களிமண்

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்

KUYAVANEY UM KAYIL KALIMAN NAN