அநாதியான கர்த்தரே

1. அநாதியான கர்த்தரே,
தெய்வீக ஆசனத்திலே
வானங்களுக்கு மேலாய் நீர்
மகிமையோடிருக்கிறீர்.

2. பிரதான தூதர் உம்முன்னே
தம் முகம் பாதம் மூடியே
சாஷ்டாங்கமாகப் பணிவார்,
‘நீர் தூய தூயர்’ என்னுவார்.

3. அப்படியானால், தூசியும்
சாம்பலுமான நாங்களும்
எவ்வாறு உம்மை அண்டுவோம்?
எவ்விதமாய் ஆராதிப்போம்?

4. நீரோ உயர்ந்த வானத்தில்,
நாங்களோ தாழ்ந்த பூமியில்
இருப்பதால், வணங்குவோம்,
மா பயத்தோடு சேருவோம்.

Anaathiyaana Karththarae Lyrics in English

1. anaathiyaana karththarae,
theyveeka aasanaththilae
vaanangalukku maelaay neer
makimaiyotirukkireer.

2. pirathaana thoothar ummunnae
tham mukam paatham mootiyae
saashdaangamaakap pannivaar,
‘neer thooya thooyar’ ennuvaar.

3. appatiyaanaal, thoosiyum
saampalumaana naangalum
evvaatru ummai annduvom?
evvithamaay aaraathippom?

4. neero uyarntha vaanaththil,
naangalo thaalntha poomiyil
iruppathaal, vananguvom,
maa payaththodu seruvom.

PowerPoint Presentation Slides for the song Anaathiyaana Karththarae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்