நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் தேவ கிருபையே

நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் தேவ கிருபையே
நான் உயிருடன் வாழ்வதும் சுகமுடன் இருப்பதும்
கிருபையே தேவகிருபையே தேவகிருபையே தேவகிருபையே – 2

காலையில் எழுவதும் கர்த்தரை துதிப்பதும்
மாலையில் காப்புடன் இல்லம் வருவதும் கிருபையே
போக்கிலும் வரத்திலும் தொலைதூர பயணத்திலும் – 2
பாதம் கல்லிலே இடறாமல் காப்பதும் கிருபையே – உன் – 2

அக்கினி நடுவினிலே என்னை எரித்திட நேர்ந்தாலும்
தூதனாக நின்று என்னை காப்பதும் கிருபையே
ஆழியின் நடுவிலும் சீறிடும் புயலினிலும் – 2
நீர்மேல் நடந்து வந்து என்னைக் காப்பதும் கிருபையே – 2

கண்ணீர் கவலைகளில் கஷ்ட நஷ்டங்களில்
துஷ்டனின் கைக்கு விலக்கி காப்பதும் கிருபையே
ஆற்றித் தேற்றியே அரவணைத்திடும் – 2
மாபெரும் கிருபையே எங்கள் தேவ கிருபையே – 2

Nan Nirpatum Nirmulamakatatum Deva Lyrics in English

naan nirpathum nirmulamaakaathathum thaeva kirupaiyae

naan uyirudan vaalvathum sukamudan iruppathum

kirupaiyae thaevakirupaiyae thaevakirupaiyae thaevakirupaiyae – 2

kaalaiyil eluvathum karththarai thuthippathum

maalaiyil kaappudan illam varuvathum kirupaiyae

pokkilum varaththilum tholaithoora payanaththilum – 2

paatham kallilae idaraamal kaappathum kirupaiyae – un – 2

akkini naduvinilae ennai eriththida naernthaalum

thoothanaaka nintu ennai kaappathum kirupaiyae

aaliyin naduvilum seeridum puyalinilum – 2

neermael nadanthu vanthu ennaik kaappathum kirupaiyae – 2

kannnneer kavalaikalil kashda nashdangalil

thushdanin kaikku vilakki kaappathum kirupaiyae

aattith thaettiyae aravannaiththidum – 2

maaperum kirupaiyae engal thaeva kirupaiyae – 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Nan Nirpatum Nirmulamakatatum Deva

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்