தமிழ்

1 Chronicles 22:14 in Tamil

1 நாளாகமம் 22:14
இதோ, நான் என் சிறுமையிலே கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்காக ஒரு லட்சம் தாலந்து பொன்னையும், பத்துலட்சம் தாலந்து வெள்ளியையும் நிறுத்து முடியாத திரளான வெண்கலத்தையும் இரும்பையும் சவதரித்தும், மரங்களையும் கற்களையும் சவதரித்தும் வைத்தேன், நீ இன்னும் அவைகளுக்கு அதிகமாய்ச் சவதரிப்பாய்.

1 Chronicles 22:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD an hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add thereto.

American Standard Version (ASV)

Now, behold, in my affliction I have prepared for the house of Jehovah a hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver, and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add thereto.

Bible in Basic English (BBE)

Now see, poor though I am, I have got ready for the house of the Lord a hundred thousand talents of gold and a million talents of silver; and a weight of brass and iron greater than may be measured; and wood and stone have I made ready, and you may put more to it.

Darby English Bible (DBY)

And behold, in my affliction I have prepared for the house of Jehovah a hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight, for it is in abundance; and timber and stone have I prepared; and thou shalt add to it.

Webster’s Bible (WBT)

Now behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD a hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add to them.

World English Bible (WEB)

Now, behold, in my affliction I have prepared for the house of Yahweh one hundred thousand talents of gold, and one thousand thousand talents of silver, and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and you may add to them.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And lo, in mine affliction, I have prepared for the house of Jehovah of gold talents a hundred thousand, and of silver a thousand thousand talents; and of brass and of iron there is no weighing, for in abundance it hath been, and wood and stones I have prepared, and to them thou dost add.

1 நாளாகமம் 22:14 in English

itho, Naan En Sirumaiyilae Karththarutaiya Aalayaththirkaaka Oru Latcham Thaalanthu Ponnaiyum, Paththulatcham Thaalanthu Velliyaiyum Niruththu Mutiyaatha Thiralaana Vennkalaththaiyum Irumpaiyum Savathariththum, Marangalaiyum Karkalaiyum Savathariththum Vaiththaen, Nee Innum Avaikalukku Athikamaaych Savatharippaay.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 22