தமிழ்

1 Chronicles 29:5 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:5
இப்போதும் உங்களில் இன்றையதினம் கர்த்தருக்குத் தன் கைக்காணிக்கைகளைச் செலுத்த மனப்பூர்வமானவர்கள் யார் என்றான்.

1 Chronicles 29:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is willing to consecrate his service this day unto the LORD?

American Standard Version (ASV)

of gold for the `things of’ gold, and of silver for the `things of’ silver, and for all manner of work `to be made’ by the hands of artificers. Who then offereth willingly to consecrate himself this day unto Jehovah?

Bible in Basic English (BBE)

Gold for the gold things, and silver for the silver things, and for every sort of work to be done by the expert workmen. Who then will come forward, offering himself this day for the Lord’s work?

Darby English Bible (DBY)

gold for [things of] gold, and silver for [things of] silver, and for all manner of work by the hands of artificers. And who is willing to offer to Jehovah this day?

Webster’s Bible (WBT)

The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is willing to consecrate his service this day to the LORD?

World English Bible (WEB)

of gold for the [things of] gold, and of silver for the [things of] silver, and for all manner of work [to be made] by the hands of artificers. Who then offers willingly to consecrate himself this day to Yahweh?

Young’s Literal Translation (YLT)

even gold for `things of’ gold, and silver for `those of’ silver, and for all the work by the hand of artificers; and who `is’ he that is offering willingly to consecrate his hand to-day to Jehovah?’

1 நாளாகமம் 29:5 in English

ippothum Ungalil Intaiyathinam Karththarukkuth Than Kaikkaannikkaikalaich Seluththa Manappoorvamaanavarkal Yaar Entan.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29