தமிழ்

1 Kings 10:29 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 10:29
எகிப்திலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு இரதத்தின் விலை அறுநூறு வெள்ளிக்காசும், ஒவ்வொரு குதிரையின் விலை நூற்றைம்பது வெள்ளிக் காசுமாயிருந்தது; இந்தப்பிரகாரம் ஏத்தியரின் ராஜாக்களெல்லாருக்கும், சீரியாவின் ராஜாக்களுக்கும் அவர்கள் மூலமாய்க் கொண்டு வரப்பட்டது.


1 இராஜாக்கள் 10:29 in English

ekipthilirunthu Vantha Ovvoru Irathaththin Vilai Arunootru Vellikkaasum, Ovvoru Kuthiraiyin Vilai Noottaைmpathu Vellik Kaasumaayirunthathu; Inthappirakaaram Aeththiyarin Raajaakkalellaarukkum, Seeriyaavin Raajaakkalukkum Avarkal Moolamaayk Konndu Varappattathu.


Read Full Chapter : 1 Kings 10