தமிழ்

1 Kings 11:31 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:31
யெரொபெயாமை நோக்கி: பத்துத் துண்டுகளை எடுத்துக்கொள்; இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இதோ, நான் ராஜ்யபாரத்தைச் சாலொமோனுடைய கையிலிருந்து எடுத்துக் கிழித்து, உனக்குப் பத்துக் கோத்திரங்களைக் கொடுப்பேன்.

1 Kings 11:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said to Jeroboam, Take thee ten pieces: for thus saith the LORD, the God of Israel, Behold, I will rend the kingdom out of the hand of Solomon, and will give ten tribes to thee:

American Standard Version (ASV)

And he said to Jeroboam, Take thee ten pieces; for thus saith Jehovah, the God of Israel, Behold, I will rend the kingdom out of the hand of Solomon, and will give ten tribes to thee;

Bible in Basic English (BBE)

And he said to Jeroboam, Take ten of the parts, for this is what the Lord has said: See, I will take the kingdom away from Solomon by force, and will give ten tribes to you;

Darby English Bible (DBY)

and said to Jeroboam, Take thee ten pieces; for thus saith Jehovah the God of Israel: Behold, I will rend the kingdom out of the hand of Solomon, and will give ten tribes to thee;

Webster’s Bible (WBT)

And he said to Jeroboam, Take thee ten pieces: for thus saith the LORD, the God of Israel, Behold, I will rend the kingdom from the hand of Solomon, and will give ten tribes to thee:

World English Bible (WEB)

He said to Jeroboam, Take ten pieces; for thus says Yahweh, the God of Israel, Behold, I will tear the kingdom out of the hand of Solomon, and will give ten tribes to you

Young’s Literal Translation (YLT)

and saith to Jeroboam, `Take to thee ten pieces, for thus said Jehovah, God of Israel, lo, I am rending the kingdom out of the hand of Solomon, and have given to thee the ten tribes,

1 இராஜாக்கள் 11:31 in English

yeropeyaamai Nnokki: Paththuth Thunndukalai Eduththukkol; Isravaelin Thaevanaakiya Karththar Sollukirathu Ennavental: Itho, Naan Raajyapaaraththaich Saalomonutaiya Kaiyilirunthu Eduththuk Kiliththu, Unakkup Paththuk Koththirangalaik Koduppaen.


Read Full Chapter : 1 Kings 11