தமிழ்

1 Kings 11:43 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:43
சாலொமோன் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்து, தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய ரெகொபெயாம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

1 Kings 11:43 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead.

American Standard Version (ASV)

And Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead.

Bible in Basic English (BBE)

And Solomon went to rest with his fathers, and was put into the earth in the town of David his father: and Solomon went to rest with his fathers and Rehoboam his son became king in his place.

Darby English Bible (DBY)

And Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father; and Rehoboam his son reigned in his stead.

Webster’s Bible (WBT)

And Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead.

World English Bible (WEB)

Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his place.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Solomon lieth with his fathers, and is buried in the city of David his father, and reign doth Rehoboam his son in his stead.

1 இராஜாக்கள் 11:43 in English

saalomon Than Pithaakkalotae Niththiraiyatainthu, Than Thakappanaakiya Thaaveethin Nakaraththil Adakkampannnappattan; Avan Kumaaranaakiya Rekopeyaam Avan Sthaanaththil Raajaavaanaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 11