தமிழ்

1 Kings 14:29 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 14:29
ரெகொபெயாமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் செய்தவை யாவும், யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது.

1 Kings 14:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

American Standard Version (ASV)

Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

Bible in Basic English (BBE)

Now the rest of the acts of Rehoboam, and all he did, are they not recorded in the book of the history of the kings of Judah?

Darby English Bible (DBY)

And the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

Webster’s Bible (WBT)

Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

World English Bible (WEB)

Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, aren’t they written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

Young’s Literal Translation (YLT)

And the rest of the matters of Rehoboam, and all that he did, are they not written on the book of the Chronicles of the kings of Judah?

1 இராஜாக்கள் 14:29 in English

rekopeyaamin Matta Varththamaanangalum, Avan Seythavai Yaavum, Yoothaavutaiya Raajaakkalin Naalaakamap Pusthakaththil Allavo Eluthiyirukkirathu.


Read Full Chapter : 1 Kings 14