தமிழ்

1 Kings 19:18 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 19:18
ஆனாலும் பாகாலுக்கு முடங்காதிருக்கிற முழங்கால்களையும், அவனை முத்தஞ்செய்யாதிருக்கிற வாய்களையுமுடைய ஏழாயிரம்பேரை இஸ்ரவேலிலே மீதியாக வைத்திருக்கிறேன் என்றார்.

1 Kings 19:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet I have left me seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him.

American Standard Version (ASV)

Yet will I leave `me’ seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him.

Bible in Basic English (BBE)

But I will keep safe seven thousand in Israel, all those whose knees have not been bent to Baal, and whose mouths have given him no kisses.

Darby English Bible (DBY)

Yet I have left [myself] seven thousand in Israel, all the knees that have not bowed unto Baal, and every mouth that hath not kissed him.

Webster’s Bible (WBT)

Yet I have left to me seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed to Baal, and every mouth which hath not kissed him.

World English Bible (WEB)

Yet will I leave [me] seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed to Baal, and every mouth which has not kissed him.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I have left in Israel seven thousand, all the knees that have not bowed to Baal, and every mouth that hath not kissed him.’

1 இராஜாக்கள் 19:18 in English

aanaalum Paakaalukku Mudangaathirukkira Mulangaalkalaiyum, Avanai Muththanjaெyyaathirukkira Vaaykalaiyumutaiya Aelaayirampaerai Isravaelilae Meethiyaaka Vaiththirukkiraen Entar.


Read Full Chapter : 1 Kings 19