தமிழ்

1 Kings 5:1 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 5:1
சாலொமோனை அவனுடைய பிதாவின் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று தீருவின் ராஜாவாகிய ஈராம் கேள்விப்பட்டு, தன் ஊழியக்காரரை அவனிடத்தில் அனுப்பினான்; ஈராம் தாவீதுக்குச் சகலநாளும் சிநேகிதனாயிருந்தான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Kings 5:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Hiram king of Tyre sent his servants unto Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father: for Hiram was ever a lover of David.

American Standard Version (ASV)

And Hiram king of Tyre sent his servants unto Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father: for Hiram was ever a lover of David.

Bible in Basic English (BBE)

Now Hiram, king of Tyre, hearing that Solomon had been made king in place of his father, sent his servants to him; for Hiram had ever been a friend to David.

Darby English Bible (DBY)

And Hiram king of Tyre sent his servants to Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the place of his father; for Hiram always loved David.

Webster’s Bible (WBT)

And Hiram king of Tyre sent his servants to Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father: for Hiram was ever a lover of David.

World English Bible (WEB)

Hiram king of Tyre sent his servants to Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father: for Hiram was ever a lover of David.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Hiram king of Tyre sendeth his servants unto Solomon, for he heard that they had anointed him for king instead of his father, for Hiram was a lover of David all the days;

1 இராஜாக்கள் 5:1 in English

saalomonai Avanutaiya Pithaavin Sthaanaththil Raajaavaaka Apishaekam Pannnninaarkal Entu Theeruvin Raajaavaakiya Eeraam Kaelvippattu, Than Ooliyakkaararai Avanidaththil Anuppinaan; Eeraam Thaaveethukkuch Sakalanaalum Sinaekithanaayirunthaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 5