தமிழ்

1 Kings 5:12 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 5:12
கர்த்தர் சாலொமோனுக்குச் சொல்லியிருந்தபடியே அவனுக்கு ஞானத்தைத் தந்தருளினார்; ஈராமுக்கும் சாலொமோனுக்கும் சமாதானம் உண்டாயிருந்து, இருவரும் உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொண்டார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Kings 5:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD gave Solomon wisdom, as he promised him: and there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league together.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah gave Solomon wisdom, as he promised him; and there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league together.

Bible in Basic English (BBE)

Now the Lord had given Solomon wisdom, as he had said to him; and there was peace between Hiram and Solomon, and they made an agreement together.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah gave Solomon wisdom as he promised him. And there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD gave Solomon wisdom, as he promised him: and there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league together.

World English Bible (WEB)

Yahweh gave Solomon wisdom, as he promised him; and there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league together.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah hath given wisdom to Solomon as He spake to him, and there is peace between Hiram and Solomon, and they make a covenant both of them.

1 இராஜாக்கள் 5:12 in English

karththar Saalomonukkuch Solliyirunthapatiyae Avanukku Njaanaththaith Thantharulinaar; Eeraamukkum Saalomonukkum Samaathaanam Unndaayirunthu, Iruvarum Udanpatikkai Pannnnikkonndaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 5