தமிழ்

1 Kings 9:26 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 9:26
ராஜாவாகிய சாலொமோன் ஏதோம் தேசத்தில் சிவந்த சமுத்திரக்கரையிலே ஏலோத்துக்குச் சமீபத்திலுள்ள எசியோன்கேபேரிலே கப்பல்களைச் செய்வித்தான்.

1 Kings 9:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And king Solomon made a navy of ships in Eziongeber, which is beside Eloth, on the shore of the Red sea, in the land of Edom.

American Standard Version (ASV)

And king Solomon made a navy of ships in Ezion-geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red Sea, in the land of Edom.

Bible in Basic English (BBE)

And King Solomon made a sea-force of ships in Ezion-geber, by Eloth, on the Red Sea, in the land of Edom.

Darby English Bible (DBY)

And king Solomon made a fleet of ships in Ezion-Geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red Sea, in the land of Edom.

Webster’s Bible (WBT)

And king Solomon made a navy of ships in Ezion-geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red Sea, in the land of Edom.

World English Bible (WEB)

King Solomon made a navy of ships in Ezion Geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red Sea, in the land of Edom.

Young’s Literal Translation (YLT)

And a navy hath king Solomon made in Ezion-Geber, that is beside Eloth, on the edge of the Sea of Suph, in the land of Edom.

1 இராஜாக்கள் 9:26 in English

raajaavaakiya Saalomon Aethom Thaesaththil Sivantha Samuththirakkaraiyilae Aeloththukkuch Sameepaththilulla Esiyonkaepaerilae Kappalkalaich Seyviththaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 9