தமிழ்

1 Kings 9:8 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 9:8
அப்பொழுது உன்னதமாயிருக்கிற இந்த ஆலயத்தைக் கடந்துபோகிறவன் எவனும் பிரமித்து, பகிடியாய் ஈசலிட்டு; கர்த்தர் இந்த தேசத்துக்கும் இந்த ஆலயத்துக்கும் இப்படிச் செய்தது என்ன? என்று கேட்பார்கள்.

1 Kings 9:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And at this house, which is high, every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath the LORD done thus unto this land, and to this house?

American Standard Version (ASV)

And though this house is so high, yet shall every one that passeth by it be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath Jehovah done thus unto this land, and to this house?

Bible in Basic English (BBE)

And this house will become a mass of broken walls, and everyone who goes by will be overcome with wonder at it and make whistling sounds; and they will say, Why has the Lord done so to this land and to this house?

Darby English Bible (DBY)

and this house, [which] is high, every one that passes by it shall be astonished at, and shall hiss, and they shall say, Why has Jehovah done thus to this land and to this house?

Webster’s Bible (WBT)

And at this house which is high, every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath the LORD done thus to this land, and to this house?

World English Bible (WEB)

Though this house is so high, yet shall everyone who passes by it be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why has Yahweh done thus to this land, and to this house?

Young’s Literal Translation (YLT)

as to this house, `that’ is high, every one passing by it is astonished, and hath hissed, and they have said, Wherefore hath Jehovah done thus to this land and to this house?

1 இராஜாக்கள் 9:8 in English

appoluthu Unnathamaayirukkira Intha Aalayaththaik Kadanthupokiravan Evanum Piramiththu, Pakitiyaay Eesalittu; Karththar Intha Thaesaththukkum Intha Aalayaththukkum Ippatich Seythathu Enna? Entu Kaetpaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 9