தமிழ்

1 Samuel 16:16 in Tamil

1 சாமுவேல் 16:16
சுரமண்டலம் வாசிக்கிறதில் தேறின ஒருவனைத் தேடும்படிக்கு, எங்கள் ஆண்டவனாகிய நீர் உமக்கு முன்பாக நிற்கிற உம்முடைய அடியாருக்குக் கட்டளையிடும்; அப்பொழுது தேவனால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி உம்மேல் இறங்குகையில், அவன் தன் கையினால் அதை வாசித்தால் உமக்குச் சவுக்கியமுண்டாகும் என்றார்கள்.

1 Samuel 16:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let our lord now command thy servants, which are before thee, to seek out a man, who is a cunning player on an harp: and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well.

American Standard Version (ASV)

Let our lord now command thy servants, that are before thee, to seek out a man who is a skilful player on the harp: and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well.

Bible in Basic English (BBE)

Now give orders to your servants who are here before you to go in search of a man who is an expert player on a corded instrument: and it will be that when the evil spirit from God is on you, he will make music for you on his instrument, and you will get well.

Darby English Bible (DBY)

Let our lord now speak; thy servants are before thee: they shall seek out a man, a skilful player on a harp; and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well.

Webster’s Bible (WBT)

Let our lord now command thy servants, who are before thee, to seek a man who is a skillful player on a harp: and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he will play with his hand, and thou wilt be well.

World English Bible (WEB)

Let our lord now command your servants who are before you, to seek out a man who is a skillful player on the harp: and it shall happen, when the evil spirit from God is on you, that he shall play with his hand, and you shall be well.

Young’s Literal Translation (YLT)

let our lord command, we pray thee, thy servants before thee, they seek a skilful man, playing on a harp, and it hath come to pass, in the spirit of sadness `from’ God being upon thee, that he hath played with his hand, and `it is’ well with thee.’

1 சாமுவேல் 16:16 in English

suramanndalam Vaasikkirathil Thaerina Oruvanaith Thaedumpatikku, Engal Aanndavanaakiya Neer Umakku Munpaaka Nirkira Ummutaiya Atiyaarukkuk Kattalaiyidum; Appoluthu Thaevanaal Vidappatta Pollaatha Aavi Ummael Irangukaiyil, Avan Than Kaiyinaal Athai Vaasiththaal Umakkuch Savukkiyamunndaakum Entarkal.


Read Full Chapter : 1 Samuel 16