தமிழ்

1 Samuel 26:15 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:15
அப்பொழுது தாவீது அப்னேரை நோக்கி: நீர் வீரன் அல்லவா? இஸ்ரவேலில் உமக்குச் சரியானவன் யார்? பின்னை நீர் உம்முடைய ஆண்டவனாகிய ராஜாவைக் காக்காமற்போனதென்ன? ஜனத்தில் ஒருவன் உம்முடைய ஆண்டவனாகிய ராஜாவைக் கொல்லும்படி வந்திருந்தானே.

1 Samuel 26:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And David said to Abner, Art not thou a valiant man? and who is like to thee in Israel? wherefore then hast thou not kept thy lord the king? for there came one of the people in to destroy the king thy lord.

American Standard Version (ASV)

And David said to Abner, Art not thou a `valiant’ man? and who is like to thee in Israel? wherefore then hast thou not kept watch over thy lord the king? for there came one of the people in to destroy the king thy lord.

Bible in Basic English (BBE)

And David said to Abner, Are you not a man of war? is there any other like you in Israel? why then have you not kept watch over your lord the king? for one of the people came in to put the king your lord to death.

Darby English Bible (DBY)

And David said to Abner, Art not thou a man? and who is like to thee in Israel? and why hast thou not guarded thy lord the king? for one of the people came in to destroy the king thy lord.

Webster’s Bible (WBT)

And David said to Abner, Art not thou a valiant man? and who is like to thee in Israel? why then hast thou not kept thy lord the king? for there came in one of the people to destroy the king thy lord.

World English Bible (WEB)

David said to Abner, Aren’t you a [valiant] man? and who is like you in Israel? why then have you not kept watch over your lord, the king? for there came one of the people in to destroy the king your lord.

Young’s Literal Translation (YLT)

And David saith unto Abner, `Art not thou a man? and who `is’ like thee in Israel? but why hast thou not watched over thy lord the king? for one of the people had come in to destroy the king, thy lord.

1 சாமுவேல் 26:15 in English

appoluthu Thaaveethu Apnaerai Nnokki: Neer Veeran Allavaa? Isravaelil Umakkuch Sariyaanavan Yaar? Pinnai Neer Ummutaiya Aanndavanaakiya Raajaavaik Kaakkaamarponathenna? Janaththil Oruvan Ummutaiya Aanndavanaakiya Raajaavaik Kollumpati Vanthirunthaanae.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26