தமிழ்

1 Samuel 4:8 in Tamil

1 சாமுவேல் 4:8
ஐயோ, அந்த மகத்துவமான தேவர்களின் கைக்கு நம்மைத் தப்புவிப்பவர் யார்? எகிப்தியரைச் சகலவித வாதைகளினாலும் வனாந்தரத்திலே அடித்த தேவர்கள் இவர்கள்தானே.

1 Samuel 4:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Woe unto us! who shall deliver us out of the hand of these mighty Gods? these are the Gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness.

American Standard Version (ASV)

Woe unto us! who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? these are the gods that smote the Egyptians with all manner of plagues in the wilderness.

Bible in Basic English (BBE)

Trouble is ours! Who will give us salvation from the hands of these great gods? These are the gods who sent all sorts of blows on the Egyptians in the waste land.

Darby English Bible (DBY)

Woe unto us! who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? these are the gods that smote the Egyptians with every plague in the wilderness.

Webster’s Bible (WBT)

Woe to us! Who shall deliver us out of the hand of these mighty Gods? these are the Gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness.

World English Bible (WEB)

Woe to us! who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? these are the gods that struck the Egyptians with all manner of plagues in the wilderness.

Young’s Literal Translation (YLT)

Wo to us, who doth deliver us out of the hand of these honourable gods? these `are’ the gods who are smiting the Egyptians with every plague in the wilderness.

1 சாமுவேல் 4:8 in English

aiyo, Antha Makaththuvamaana Thaevarkalin Kaikku Nammaith Thappuvippavar Yaar? Ekipthiyaraich Sakalavitha Vaathaikalinaalum Vanaantharaththilae Atiththa Thaevarkal Ivarkalthaanae.


Read Full Chapter : 1 Samuel 4